U Osijeku otvoren prvi Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom

U Osijeku otvoren prvi Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom

Prvi Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom otvoren je u Osijeku, a njegov rad predstavljen je jučer, 5. studenoga 2018. godine, u Hotelu Osijek nazočnim predstavnicima organizacija i udruga invalida, gradova i općina, Osječko – baranjske županije te zainteresiranim građanima.

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak rekla je da na području Slavonije i Baranje živi više od 87.000 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, pa je pokrenuta inicijativa za osnivanjem ureda, čime bi se poticao ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti, sigurnosti i izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno o tome gdje žive.

Osječko – baranjska županije je podržala projekt osnivanja ureda, čijim predstavnicima je zamjenik župana Goran Ivanović poželio uspješan rad i ostvarenje ciljeva. Uz potporu zajedničkim projektima, Županija ujedno nastavlja i provođenje vlastitih mjera i aktivnosti kojima se jača položaj i prava osoba s invaliditetom.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prošle godine na području Županije bilo je 32.088 osoba s invaliditetom (10,5 posto ukupnog broja stanovnika), od toga je 17.255 u radno aktivnoj dobi. Broj djece, odnosno osoba u dobi od 0-19 godina s invaliditetom na području Županije iznosi 2.640, odnosno 8 posto od ukupnog broja osoba s invaliditetom i na razini je postotka u Republici Hrvatskoj. Čak 68 posto ukupnog broja osoba s invaliditetom u Županiji nema završenu osnovnu školu, zaposleno je samo 637 osoba, a oko 80 posto osoba s invaliditetom živi u obitelji (gotovo 80 posto), a 14 posto u nezadovoljavajućim uvjetima. Iz braniteljske populacije potječe 6.268 osoba s invaliditetom, što je 19,5 posto ukupnog broja osoba s invaliditetom.

Stoga je i u Strategiji razvoja Osječko – baranjske županije skupina osoba s invaliditetom navedena kao jedna od prioritetnih korisničkih skupina, a sustavnim pristupom učinjeni su značajni pomaci u svim segmentima društvenog života u poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom.

Značajni pomaci vezano za nadležnost Županije učinjeni su u uklanjanju arhitektonskih barijera ugradnjom dizala, rampi i slično u ustanovama kojima je Županija osnivač. U okviru projekta “Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ” planirano je izvođenje radova u Domu zdravlja Osijek, odnosno izgradnja betonskih rampi za osobe s invaliditetom za pristup ordinacijama u Antunovcu, Čepinu, Erdutu, Retfali, Jugu II i Reisnerovoj, kao i izvođenje lifta ili podizne platforme u Čepinu, Retfali i Jugu II. Napravit će se i zamjena postojeće platforme s liftom u Domu zdravlja Đakovo.

Za djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom od velike je pomoći uvođenje pomoćnika u nastavi, kao i projekti „Učimo zajedno 4“ i „Pomoćnici u nastavi“. Županija sufinancira troškove poludnevnog boravka za odrasle osobe s invaliditetom u dislociranoj jedinici Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ u Briješću, a kroz projekt „Kvaliteta života osoba s invaliditetom“ u proračunu su osigurana sredstva koja se mogu doznačiti osobama s invaliditetom izravno za nabavku pomagala, odlazak na rehabilitaciju, liječenje i slično, a sve u svrhu kvalitetnijeg života tih osoba i njihove bolje integracije u društvo.

Posebnu pozornost ima izgradnja Centra za autizam u Osijeku, koja je pred samim završetkom, a u komu Osječko-baranjska županija sudjeluje s gotovo 12.000.000,00 kuna.

Pročitajte još