Osvrt gradonačelnika grada Našica na donesen proračun za iduću godinu

osvrt gradonačelnika krešimira žagara na sjednicu gradskog vijeća grada našica
osvrt gradonačelnika krešimira žagara na sjednicu gradskog vijeća grada našica

Nakon završene sjednice Gradskog vijeća Grada Našica nekoliko riječi o jednoglasno usvojenom proračunu te o protekloj godini, kao i godini koja je pred nama rekao je gradonačelnik Krešimir Žagar.

„Danas smo imali vrlo važnu sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je donesen proračun Grada Našica kao i razne druge bitne odluke za iduću godinu, ali naravno, bio je tu i osvrt na godinu koja je praktički sada već iza nas. Najosnovnije uz rebalans proračuna i proračuna za 2016. godinu donijeli smo i niz strateških dokumenata važnih za razvoj grada Našica. To je prvenstveno strategija gospodarskog razvoja grada na temelju kojih će se povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih fondova, Fonda za zaštitu okoliša, upravo osvrt gradonačelnika krešimira žagara na sjednicu gradskog vijeća grada našica sjednicana račun toga što je i kako zacrtano u strategiji. Zatim plan prostornog uređenja grada Našica sa sveobuhvatnim izmjenama i dopunama koji olakšava pristup urbanističkom planiranju i investiranju u gradu. To se pogotovo odnosi na današnje izmjene i dopune detaljnog plana uređenja naše industrijske zone u kojem se olakšava ulazak investitora u zonu, ali i postojećih investicija koje čekaju upravo ove izmjene kako bi se počelo odmah raditi i graditi. Stvarno je teško reći i izdvojiti što je bilo važnije na ovoj sjednici, radi li se to o proračunu, ili o strateškim planovima i dokumentima, točnije sve ono što prati one akte koje smo donijeli. Moram naglasiti kako sam izuzetno zahvalan vijećnicima jer su gotovo sve točke, osim rebalansa, donesene jednoglasno. Pohvaljen je također i rad djelatnika gradske uprave, gradskih ustanova kao i poduzeća u gradu, ali i svih onih koji su sudjelovali u kreiranju akata koji su danas bili pred nama. Ozbiljnost vijećnika je stvarno bila na visokom nivou pošto su svi svjesni trenutne situacije što je zapravo vidljivo i u proračunu. Naime, proračun je kao i u 2015. godini i za 2016. godinu ne mijenja se  bitno u onoj prihodovnoj strani. Radi se o tome da je on značajno smanjen u odnosu na protekle godine te da nekakvih fiskalnih mogućnosti, na kakve smo otprije navikli, nemamo. Izvorni proračun iznosi tridesetak milijuna kuna, a kada se plate sve obveze Grada, normalno djelovanje i funkcioniranje postojećeg sustava komunalne infrastrukture, obveze koje imamo prema gradskim djelatnicima, prema gradskim ustanovama i poduzećima koja su u vlasništvu Grada, uz ova nova kreditna plaćanja vezana za našičke dvorce, praktički ne ostaje nego oko milijun kuna za nekakve investicije. Bazirali smo proračun za 2016. godinu na dobivanju sredstava potpore prvenstveno iz Fonda za zaštitu okoliša, Fonda za energetsku učinkovitost i naravno Europskih fondova kroz mjere ruralnoga razvoja, Socijalnog fonda i kohezijskih fondova. Te mjere na žalost još nisu zaživjele, pa se niti ta sredstva koja još uvijek iščekujemo iz tih fondova ne mogu povlačiti. Već su trebala biti na raspolaganju, pa s pravom očekujemo da će se to tijekom 2016. godine i ostvariti. Nastavljamo s nizom investicijskih projekata upravo u smislu gradnje komunalne infrastrukture te se oslanjamo na ta sredstva. Ono što ćemo svakako nastaviti raditi u idućoj godini je djelovanje i izgradnja našeg odlagališta otpada za koje moramo pripremiti financiranje iz Europske unije, zatim razvoj razvrstavanja otpada i gospodarenja otpadom na području grada kao i ulaganje u reciklažno dvorište. Također ćemo riješiti niz investicija koje u ovoj godini nismo bili u mogućnosti riješiti upravo zbog okolnosti koje su se dogodile vezano za dvorce, kao i neke investicije koje smo bili dužni napraviti. Uz to plan nam je u idućoj godini realizirati veliki broj radova na postavljanju nogostupa, rasvjetnih tijela po gradu i gradskim naseljima i slično. Tražiti ćemo sufinanciranje za sve te projekte, a nadam se da ćemo napokon započeti i s kapitalnim projektima, za koja nemamo vlastita sredstva, kao što je dječji vrtić na Urbariji, kulturni centar te mali sportski centri u gradu koje namjeravamo pokrenuti i razvijati. Biti će tu i lijepih socijalnih projekata, program socijalne skrbi i kulture, tehničke kulture i sporta. Dakle, bez obzira na to što su nam sredstva smanjena, ostaje se na istoj razni kao i dosad, a natječajima će se do tih potrebnih sredstava i doći. Udruge će također morati puno strože pristupiti sredstvima, kao i što će morati obratiti veliku pažnju u njihovim troškovima kao i opravdavanju istih. To je život u Europskoj uniji na koji smo se sada već pomalo i navikli, pa je i proračun praktički prilagođen životu u Europskoj uniji.“ – rekao je gradonačelnik Krešimir Žagar.  

Pročitajte još