Mala škola prometnih pravila

Dio pravila kojim se regulira kretanje autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila. Autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom prometnom trakom ako nije zakrčena vozilima u koloni. Na autocesti vozač smije mijenjati prometnu traku zbog bržeg kretanja samo prelaženjem vozilom u lijevu prometnu traku. Dakle, nije dopušteno vozilom kretati se isključivo lijevom prometnom trakom i takvo postupanje predstavlja prekršaj za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od 2000 kuna.

Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova ili na neki drugi način niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu. Za ove prekršaje predviđena je novčana kazna u iznosu od 2000 kuna i vozaču se u evidenciju upisuje jedan negativni prekršajni bod.  Sve navedeno za autocestu, odnosi se i na brzu cestu i cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila, dakle, isto se odnosi i na južnu obilaznicu Grada Osijeka (državna cesta D-2).

 

Prometna pravila

Sudionici u prometu dužni su postupati u skladu s propisima o prometnim pravilima, prometnim znakovima postavljenim na cesti, prometnim svjetlima te znakovima i naredbama ovlaštenih osoba. Ukoliko prometom na raskrižju upravlja ovlaštena osoba (pa i u slučaju da su uključeni semafori), vozač postupa po znakovima i naredbama koje pokazuje ovlaštena osoba (policijski službenik, pripadnik jedinice prometne mladeži, prometni redar). Ukoliko se promet na raskrižju upravlja semaforima koji su funkciji, vozač postupa po znakovima izraženim pomoću semafora, dok će vozač postupati prema postavljenim prometnim znakovima ukoliko semafori nisu u funkciji, odnosno prometom u raskrižju ne upravlja ovlaštena osoba. U slučaju kada prometom u raskrižju ne upravlja ovlaštena osoba, semafori nisu postavljeni ili nisu u funkciji, odnosno nisu postavljeni prometni znakovi, vozač postupa u skladu s važećim prometnim pravilima.

Pročitajte još