Osnažit ćemo svoje prometne kapacitete

Osnažit ćemo svoje prometne kapacitete

Osnažit ćemo svoje prometne kapacitete

U Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije održana 12. ovogodišnja sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. 

Sjednica je započela čitanjem izvješća Mandatne komisije o stavljanju u mirovanje vijećnika Domagoja Hajdukovića i Damira Tomića iz osobnih razloga. SDP je dostavio prijedlog zamjenika te Hajdukovića u Županijskoj skupštini nadalje će zamijeniti Saša Lamza, a Tomića Gordana Stjepanović. Nakon usvajanja izvješća Mandatne komisije, vijećnica Stjepanović prisegnula je na vijećničku dužnost, a isto će na idućoj sjednici učiniti i Saša Lamza koji je s današnje bio opravdano odsutan. 

Pod točkom vijećničkih pitanja prvi je riječ tražio vijećnik Ivica Mandić koji je čestitao županu i djelatnicima županije za izvrsnu ocjenu transparentnosti proračuna te iznio inicijativu da svi vijećnici podrže projekt tvrtke Ericsson Nikola Tesla koji će zaposliti veliki broj ljudi te da Županija i jedinice lokalne samouprave budu susretljivi prema svim investitorima koji žele svoje poslovanje širiti u Slavoniju i Baranju. Pozvao je vijećnike na jedinstvo kad su u pitanju nova zapošljavanja i razvoj Županije. Župan Ivan Anušić ocijenio je kako je investitorima iznimno važna gospodarska klima u koju dolaze. Napomenuo je kako je važno osigurati pozitivizam te kako će zapošljavanjem stotinjak inženjera zasigurno doprinijeti smanjenu iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi. 

Na prijedlog vijećnika Nedjeljka Bosanca o osnivanju odjela unutar Županije koji bi se bavio problematikom demografije i migranata, župan je obrazložio kako iako je demografija top tema u Hrvatskoj, Osječko-baranjska županija nema potrebu za osnivanjem novog upravnog odjela te da će predložiti osnivanje Radne skupine koja će pribaviti konkretne informacije i podatke o demografskom odljevu i migracijskom priljevu na našim prostorima. 

Stjepan Krznarić pitao je može li župan učiniti nešto da se poboljša apsorpcija sredstava EU na području Osječko-baranjske županije. Župan je istaknuo kako je Osječko-baranjska županija jedna od najuspješnijih po povlačenju sredstava iz EU, a da je kad govorimo o energetskoj obnovi prva i po broju projekata kao i po iznosu osiguranog novca iz fondova Europske unije. 

Vijećniku Srđanu Egaliju župan Anušić je odgovorio kako je sve za izgradnju kružnog toka u Bizovcu spremno, dok je za kružni tok u Đakovu osigurana građevinska dozvola. Dodao je kako će uputiti inicijativu prema Hrvatskim cestama jer je cesta na kojoj će se kružni tok graditi u nadležnosti Republike Hrvatske. 

Vijećnica Marija Čačić tražila je informaciju o mogućnostima osiguravanja veće i bolje palijativne skrbi na području Županije, na što joj je župan odgovorio kako je osnovano povjerenstvo koje će pripremiti informacije o potrebama palijative na području naše županije te da će Županija sigurno razmotriti način na koji će potrebnu pomoć takvim bolesnicima i osigurati. 

Vijećnik Denis Ambruš zahvalio je na pisanom odgovoru na pitanje s prošle sjednice Skupštine, a potom se osvrnuo na visinu cijena autobusnog prijevoza unutar županije te predložio nižu vikend cijenu do turističkih destinacija. Prema riječima župana Anušića, u pripremi je izmjena prijevozne politike na području Županije sukladno novom zakonu. 

Vijećnica Sanja Rogoz Šola zatražila je informaciju o statusu projekta Zaželi, na što je župan odgovorio kako e gotovo 1000 žena biti zaposleno putem ovog projekta te da je zadovoljan načinom na koji su ovom projektu pristupile jedinice lokalne samouprave. Riječ je o iznosu od 8.671.498.00 kuna kojima će se omogućiti zapošljavanje žena ciljane skupine. 

Sporazum koji je potpisala Osječko-baranjska županije početkom tjedna s Ministarstvom turizma odnosi se na brendiranje naše, kao i četiri slavonske županije. Početak je to izgradnje marketinški vidljivog branda kojim želimo Osječko-baranjsku županiju i cijelu istočnu Hrvatsku učiniti najpoželjnijom kontinentalnom destinacijom ovog djela Europe, odgovorio je župan na pitanje o razvoju turizma vijećnice Mirte Prusine. Posljednje pitanje, ono vijećnika Stipana Šašlina odnosilo se na brojne nekretnine u vlasništvu RH, a župan je odgovorio kako danas Osječko-baranjska županija ne plaća najam za dvije zgrade koje koriste upravni odjeli, zgradu u Kapucinskoj 40 i Europske Avenije 11 te kako je prema Ministarstvu državne imovine podnesen isti prijedlog za zgradu na adresi Županijska 4 gdje se nalazi i vijećnica. 

Osnažit ćemo svoje prometne kapacitete

Vijećnici su jednoglasno usvojili prijedlog Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije nakon kratke rasprave gdje su se za riječ javili vijećnici Vladimir Šišljagić i Denis Ambruš. 
-Masterplanom prometnog razvoja Grada i Županije možemo i moramo osnažiti svoje prometne kapacitete. S obzirom na geografski položaj naše Županije možemo reći kako smo prometni izvrsno povezani, cestovnim, željezničkim, riječnim i zračnim koridorima. Smatram da ćemo usvajanjem ovog Masterplana doprinijeti razvoju gospodarstva, turizma i svih drugih segmenata života – rekao je Anušić nakon sjednice Skupštine. 

Usvojeno je također Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije kao i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu kao i Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu i Izvješće o poslovanju Vuke d.d. 

Dvije su se točke sjednice Skupštine odnosile na promet Osječko-baranjske županije. Izmijenjen je Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije kao i Financijski plan Uprave za ceste Osječko-baranjske županije. 
„Sagledavajući u ovom trenutku izvjesna ukupna financijska sredstva namijenjena za županijske i lokalne ceste te potrebe cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta, predlažemo da se za redovito održavanje cesta u 2018. godini izdvoji iznos od 27.000.000,00 kn, odnosno milijun kuna više nego je to bilo predviđeno osnovnim planom. S ovim planiranim sredstvima nastojat ćemo zadovoljiti najosnovnije odredbe Zakona o cestama, Pravilnika o održavanju cesta i Zakona o sigurnosti prometa kako bi osigurali sigurnost prometovanja našim županijskim i lokalnim cestama. Predlažemo da se u Planu za 2018. godinu za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta izdvoje financijska sredstva u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kn što je povećanje za 1.500.000 kuna. S ovim sredstvima obnovit ćemo tri kilometra više županijskih i lokalnih cesta“ – stoji u materijalima koje su vijećnici usvojili. 

Podržali su i Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo te prihvatili Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjske županije. 
Vijećnici su dobili informaciju o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave kao i informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe. 

Osnažit ćemo svoje prometne kapacitete

Prihvaćen je i prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut i imenovanju njegovih članova kao i Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njenih članova. 

Prijedlogom Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije zatraženo je da se u Komisiji za financije i imovinsko-pravna pitanja razriješi Velimir Golub s dužnosti člana, u Komisiji za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvoje Pavković također s dužnosti člana, kao i u Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb Zvonko Pongrac. 

U radna tijela Skupštine Osječko-baranjske županije imenovani su u Komisiju za financije i imovinsko-pravna pitanja Darijan Rudan, u Komisiju za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Borivoj Eklemović te u Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Nenad Šinko, svi kao članovi radnih tijela. Dnevni red je nadopunjen s dvije točke od kojih je prva odnosi na Izmjenu plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Županije te prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Našice, a druga na prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu „Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ Ministarstva poduzetništva i obrta. 

Pročitajte još