Održani „Dani regionalnog razvoja i EU fondova – Nove prilike“

U Opatiji su prošlog vikenda održani „Dani regionalnog razvoja i EU fondova – Nove prilike“, na kojem je sudjelovao i predsjednik Vlade Republike Hrvatske g. Andrej Plenković, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije gđa. Nataša Tramišak te potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.

Na konferenciji i „Danima regionalnog razvoja i EU fondova – Nove prilike“ prisustvovao je i gradonačelnik Grada Našica g. Krešimir Kašuba i pročelnica Upravnog odjela za investicije i prostorno planiranje gđa. Magdalena Vidaković – Gelenčir.

„Dani regionalnoga razvoja i EU fondova održani su na visokom nivou, a nazočni su bili i naš premijer Andrej Plenković, te ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak. Na konferenciji smo dobili točne smjernice za sljedeće razdoblje EU fondova 2021.-2027. godina. Navedeni programi temelje se na 5 ciljeva kohezijske politike koja odražavaju temeljne prioritete Europske unije. Naglašeno je tako da je cilj razvoj „pametnije”, „zelenije”, „povezanije”, „solidarnije” Europe i „Europe bliže građanima”. Treba istaknuti da se do sredstava može doći, prvenstveno pretvaranjem ideje u projekt.

Zatim treba naći odgovarajući natječaj koji podržava ciljeve osmišljenog projekta. Poseban naglasak stavlja se na projekte koji imaju korist za širu zajednicu, a ne samo za pojedinca. Tako će najviše bodova dobiti oni samoodrživi projekti. Naglasak stavljam i na sve prijavitelje da dobro prouče i pripreme natječajnu dokumentaciju, jer ta preglednost i cjelokupnost natječajne dokumentacije osnovni je preduvjet za sudjelovanje u daljnjem procesu evaluacije.” – rekao je gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba po povratku iz Opatije.

Bitno je istaknuti da je Republici Hrvatskog u sljedećem razdoblju na raspolaganju je 25 milijardi eura koje će se koristiti kroz Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027 (14 milijardi eura) te kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost (11 milijardi eura).

Za financijsko razdoblje 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj utvrđeni su (operativni) programi vezani za provedbu pojedinih politika Europske unije, gdje su (operativni) programi za provedbu Kohezijske politike EU:

  1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. –  2027.,
  2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.,
  3. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. i
  4. Programi vezani za Europsku teritorijalnu suradnju, gdje se navedeni programi temelje na 5 ciljeva Kohezijske politike koji odražavaju glavne prioritete Europske unije, a to su: Pametnija Europa, Zelenije Europa, Povezanija Europa, Solidarnija Europa i Europa bliže građanima.

Kako do EU fondova?

Ukoliko želite svoju ideju pretvoriti u projekt koji će biti sufinanciran EU sredstvima, za početak je potrebno pronaći odgovarajući natječaj koji podržava ciljeve Vašeg projekta. EU fondovi zahtijevaju da projekt ima korist za širu zajednicu, ne samo za pojedinca koji je prijavitelj, kako bi uspješno prošao na natječaju. Dobro proučite i pripremite natječajnu dokumentaciju, jer preglednost i cjelokupnost natječajne dokumentacije osnovni je preduvjet za sudjelovanje u daljnjem postupku evaluacije.

Foto: ustupljene fotografije; Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Pročitajte još