U Općoj županijskoj bolnica Našice po prvi puta održana obrana diplomskog rada

Opća županijska bolnica Našice - prvi puta održana obrana diplomskog rada

Opća županijska bolnica Našice - prvi puta održana obrana diplomskog rada

Budući da Opća županijska bolnica Našice niz godina djeluje kao nastavna baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dana 24. srpnja 2019. godine u OŽB Našice održana je obrana diplomskog rada i to po prvi puta u povijesti naše ustanove.

U uredu ravnatelja bolnice pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada koje su činili: Hrvoje Šimić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, ravnatelj OŽB Našice, predsjednik povjerenstva te članovi predstojnica Katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu doc. dr. sc. Štefica Mikšić i rukovoditelj Centra za hitnu medicinu OHBP OŽB Našice dr. sc. Denis Klapan, dr. med., spec. kirurg, sub. spec. digestivne kirurgije i kirurške onkologije, polaznik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Mario Gašić bacc. med. tehn., glavni tehničar Centra za objedinjeni hitni bolnički prijem, pristupio je i obranio diplomski rad te time stekao naziv magistra sestrinstva.

Time je u OŽB Našice broj magistara sestrinstva povećan na 5 uz koje je zaposleno i 37 prvostupnika sestrinstva te 158 medicinskih sestara/tehničara srednje stručne spreme. OŽB Našice podržava školovanje i stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara, naših zaposlenika, kako bismo i dalje nastavili podizati razinu kvalitete zdravstvenih usluga, sve na zadovoljstvo pacijenata kao i zaposlenika bolnice.

Pročitajte još