Održana je 7. Izborna skupština Lokalne akcijske grupe “Karašica”

lag2

lag2

U utorak, 4. listopada 2016.g. u Našicama s početkom u 18h održana je 7. Izborna skupština Lokalne akcijske grupe “Karašica”. Jednoglasno su usvojena Izvješća o radu Upravnog odbora u 2015.g. i Nadzornog odbora o materijalno-financijskom poslovanju LAG-a Karašica u 2015. godini.

lag3

Nakon toga je uslijedio izbor predsjednika, dopredsjednika, članova Upravnog i Nadzornog odbora. Za predsjednika je ponovno izabran mr. Krešimir Žagar dipl.ing. gradonačelnik Grada Našica, dok su za dopredsjednike izabrani Leon Žulj, Ljerka Vučković i Darko Mikić. Kako su Predsjednik i dopredsjednici po Statutu članovi Upravnog odbora birano je još 11 članova Upravnog odbora a to su Snježana Tolić, Mira Anić, Ivan Lović, Jasna Matković, Ivo Zelić, Dalibor Vidaković, Zdravko Šimara, Monika Fekete, Marica Jug, Ivana Bagarić i Tomislava Kuricek. Birano je i 5 članova Nadzornog odbora, a izabrani su Antun Glavaš, Darko Dorkić, Stjepan Živković, Zdravko Kuzminski i Srećko Vuković.

Par riječi o izbornoj skupštini LAG-a Karašica rekao je novi – stari predsjednik Krešimir Žagar.

lag1

Ponovno smo na novom mandatnom razdoblju od četiri godine. Ovo je 7. izborna skupština koja je donijela odluku da se zasad ništa ne mijenja, ostajem i nadalje predsjednik LAG-a Karašica, te da članovi upravnog i nadzornog odbora budu isti. U svibnju iduće godine su lokalni izbori pa nema potrebe za promjenom do tada. Predsjednik i dopredsjednica LAG-a su nositelji  funkcija u jedinicama lokalne samouprave, ili gradonačelnici ili zamjenici gradonačelnika. S obzirom na lokalne izbore uvijek može doći do izmjene, kao u slučaju bivšeg gradonačelnika Belišća od kojeg sam ja preuzeo mandate u trajanju od tri i pol godine, čime ću završiti svoj četverogodišnji mandat. Otvaramo prostor novim ljudima nakon lokalnih izbora ako bude potrebe da se promjene mjesta članova u upravnom odboru. Aktivnih članova LAG-a trenutno ima 92, sve skupa i preko 200, kad ubrojimo sve udruge i OPG-ove koji sudjeluju u radu LAG-a. 17 jedinica lokalne samouprave, Našice, Valpovo, Donji Miholjac i Belišće te čak 13 pripadajućih susjednih općina, broj ljudi koji su uključeni u rad LAG-a je gotovo nemjerljiv, radi se o nekih 70000, poput manje županije, puno toga se zajedno odradi. Zajedno surađujemo  i rješavamo sve probleme koristeći sredstva Europske unije. Tako smo sada na skupštini donijeli odluku da se uključimo u tri mreže koje djeluju u RH: hrvatska mreža za ruralni razvoj, mreža LEADER i mreža za državni razvoj Hrvatske. Smatram da ćemo kroz suradnju s ostalim članovima mreže još bolje donijeti dobrobit našim članovima. Nastavljamo i dalje jednako raditi, koristiti sredstva i kroz mjeru 19 ruralnog razvoja, gdje će se koristiti i mnogi projekti u Gradu Našicama, što vjerujem da će se brzo vidjeti I po samim rezultatima.

Na skupštini je donešena i Odluka o učlanjenju LAG-a Karašica u Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj (HMRR), LEADER mrežu Hrvatske i Mrežu za održivi razvoj Hrvatske.

Pročitajte još