Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica

sjednica1
sjednica1

U utorak, 24. svibnja 2016. godine s početkom u 17,00 sati održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, mr. Krešimiru Žagaru, dipl.ing., postavili su vijećnici: g. Hrvoje Šimić, dr.med. (HDSSB), g. Ivan Keglević (HDZ), gđa. Branka Baksa (HDZ), g. Alan Šikić (HDSSB), g. Stjepan Bosak (HDSSB) i g. Ivica Jerković, dipl.oec. (SDP).

sjednica2

Sjednici je prisustvovalo 14 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

sjednica3

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red s ukupno 24 točke.

Vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili sve točke dnevnog reda i to: Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2015. godini, Informaciju o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2015. godini, Izvješće o radu Hrvatske narodne knjižnice i čitaonice Našice za 2015. godinu, Izvješće o radu Zavičajnog muzeja Našice za 2015. godinu, Izvješće o radu Radija Našica d.o.o. Našice za 2015. godinu, Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Našica za 2015. godinu, Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  u športu, kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj skrbi u 2015. godini, Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2015. godini, Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje otpadom za 2015. godinu, Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za područje Grada Našica u 2015. godini, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica za 2015. godinu, Odluku o davanju suglasnosti tvrtki Nexe beton d.o.o. iz Našica na izmjenu Poslovnog plana te prijenos dijela prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora o kupovini zemljišta u Industrijskoj zoni u Našicama na Osijek – Koteks d.d. iz Osijeka, Odluku o socijalnoj skrbi, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje programa i projekata udruga od interesa za Grad Našice i njihovom financiranju iz Proračuna Grada, Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Našica u 2016. godini – Zahvalnica Grada Našica, Nagrada Grada Našica, Nagrada Grada Našica za životno djelo i Počasni građanin Grada Našica te Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi.

sjednica6sjednica4

Pročitajte još