Održan radni sastanak vezan uz projekt „Aglomeracija Našice”

U Našicama je održan sastanak EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ na temu redovitog praćenja stanja. Trenutno stanje na projektu ocijenjeno je kao odlično, velikih problema nema, a krajnji rokovi završetka projekta nisu upitni. Na radnom sastanku prisutni su bili Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Krešimir Kašuba, gradonačelnik grada Našica, Josip Matek, direktor Našičkog vodovoda d.o.o., pomoćnik voditelja EU projekta Aglomeracije Našice Damir Farkaš i predstavnici Zajednice izvođača – Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol i Gebruder d.o.o. Bizovac, IND-EKO te ostali cijenjeni uzvanici i gosti.

Radovi na terenu teku prema planu

Projekt se razvija predviđenom dinamikom. Rečeno je na sastanku kojeg je i ovog puta vodio Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda. Načelno je zadovoljan izvještajima svih sudionika projekta, koji itekako dobro napreduje. Posebne je pohvale uputio nadzoru i upravljanju projekta.

„Ovako velik projekt ne može biti uspješan ni u kojoj fazi provođenja, a kamoli imati učinkovitu završnicu, u kojoj najviše dobivaju građani Našica, ako svaki od aktera nije posložen na najvišoj mogućoj razini. Istinski me raduje da se na ovom projektu, što kroz nadzorni sustav, što kroz upravljanje projektom vrlo optimistično pristupa projektu, nikako van zakonskih okvira, kako bi on bio što protočniji. Čestitam svima koji su doprinijeli početku i razvoju ovog značajnog projekta za kojeg mogu slobodno reći kako je jedan od najuspješnijih kako u Osječko – baranjskoj županiji tako i na području Dunavskog sliva za kojeg sam odgovoran. Postojala je mogućnost da on ne bude završen u predviđenom roku, ali zahvaljujući gradonačelniku Kašubi te Našičkom vodovodu na čelu s direktorom Matekom te pomoćnikom voditelja EU projekta Aglomeracije Našice Farkašem to se nije dogodilo i projekt se razvija predviđenom dinamikom .” – istaknuo je Vukmirić.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba je pozdravio sve nazočne te je ponovno istaknuo važnost ovog projekta. „Aglomeracija Našice je od povijesnog značaja za naš Grad čiji je cilj poboljšati komunalnu infrastrukturu, to jest povećati kvalitetu života naših mještana.” – izjavio je Kašuba zaključivši kako su od nemjerljive pomoći bila Vlada RH, OBŽ kao i Hrvatske vode.

Rade se posljednji metri magistralnog vodovoda

Predviđeni rok završetka projekta očekuje se do kraja 2023. godine. Zaključeno je to na kraju sastanka. Aglomeracija Našice je pobjednički projekt koji ide uistinu u dobrom smjeru. Ukupna vrijednost projekta iznosi 207.823.212,50 HRK, dok je vrijednost radova Aktivnosti 1 – Dogradnja vodnokomunalne infrastrukture u gradu Našicama iznosi 36.388.796,81 HRK. Podsjetimo cilj ovog projekta je osigurati višu kvalitetu života svih mještana.

Pročitajte još