Odlična suradnja Udruge „Jaglac” s Autoškolama Oprez i Topolovec

16. travnja 2024. korisnici poludnevnog boravka udruge „Jaglac“ Orahovica posjetili su Autoškolu Oprez i Topolovec u Našicama. Predavač Matej Topolovec objasnio je sve pojmove i situacije vezane za bicikliste i pješake. Kroz kratku prezentaciju i razgovor „Jaglaci” su se podsjetili što znači biti u prometu u ulozi pješaka ili biciklista. Naučili su kako se ponašati u prometu, kao i koje opasnosti postoje u tim situacijama i kako ih sami možemo spriječiti. Nakon posjeta AŠ zaputili su se prema poligonu na kojem inače početnici vježbaju sate vožnje. Instruktori Zoran Rajić i Ivana Hrčka su strpljivo, stručno i opušteno prošli vožnju po poligonu.

„Nakon skoro dvije godine od zadnjeg susreta, danas smo ponovno posjetili AŠ Oprez i Topolovec , te se nadamo kako će nam ovakav susret postati i tradicija.” izjavila je Ivona Žagar, radna instruktorica u poludnevnom boravku. Udruga „Jaglac“ se zahvaljuje se djelatnicima AŠ Oprez i Topolovec na susretu koji našu maštu pretvara u stvarnost.

Udruga „Jaglac“ započela je s 1.11.2023.g. pružati socijalnu uslugu poludnevnog boravaka za 19 osoba s invaliditetom u Mreži socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike s područja grada Orahovice i okolnih općina i grada Našice i okolnih općina. Boravak je usluga kojom se korisniku osiguravaju organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku, radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. Organizirane aktivnosti u sklopu poludnevnog boravka u Udruzi „Jaglac“ su sveobuhvatne i usmjerene na razvoj znanja, navika, radnih i socijalnih vještina u svrhu poboljšanja kvalitete života korisnika i uključenosti korisnika u lokalnu zajednicu. 

Pročitajte još