Obilježen Europski dan jezika

[fts_facebook id=TVNasice album_id=536619835132786 posts=20 title=no description=no words=15 type=album_photos image_width=250px image_height=168px hide_date_likes_comments=no image_position_lr=0% image_position_top=0% popup=yes like_option_align=center slider=yes slider_speed=200 slider_controls_bar_color=#1069b3 slider_timeout=3000 slider_controls_text_color=#FFF scrollhorz_or_carousel=carousel slider_spacing=1px hide_like_option=no show_follow_btn_where=above_title like_box_width=500px slider_controls=arrows_and_numbers_below_feed slider_controls_width=500px slider_margin=”0px auto 2px auto”]

Povodom Europskog dana jezika na Trgu dr. Franje Tuđmana održane radionice na stranim jezicima, izložbe i likovne radionice. Na inicijativu Vijeća Europe, Europski dan jezika obilježava se 26. rujna, još od 2001., a u suradnji s Europskom komisijom.

S obzirom da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja ali i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.

Sudionici ovog obilježavanja u središtu Našica bili nastavnici i učenici SŠ Isidora Kršnjavog Našice, OŠ Dore Pejačević i Kralja Tomislava Našice, OŠ Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac, OŠ Vladimira Nazova Đakovo.

Sve nazočne na ovom zanimljivom događanju koji je okupio veliki broj zainteresiranih, pozdravili su gradonačelnik Krešimir Kašuba i ravnatelj SŠ Isidora Kršnjavog Željko Filjak. Ovaj zanimljiv i kreativan program organizirale su i koordinirale profesorice Srednje škole Isidora Kršnjavog – Mirela Rukavina Sabo i Snježana Krištofik Juranić

[fts_facebook id=TVNasice album_id=536619835132786 posts=20 title=no description=no words=15 type=album_photos image_width=250px image_height=168px hide_date_likes_comments=no image_position_lr=0% image_position_top=0% popup=yes like_option_align=center slider=yes slider_speed=200 slider_controls_bar_color=#1069b3 slider_timeout=3000 slider_controls_text_color=#FFF scrollhorz_or_carousel=carousel slider_spacing=1px hide_like_option=no show_follow_btn_where=above_title like_box_width=500px slider_controls=arrows_and_numbers_below_feed slider_controls_width=500px slider_margin=”0px auto 2px auto”]

Pročitajte još