Obavijest o podjeli voćnog jogurta u Socijalnoj samoposluzi, 08.10.2020.

Socijalna samoposluga Našice dobila je još jednu donaciju mliječnih proizvoda kao posrednik u doniranju hrane, a i ovaj put ponovno od firme Dukat d.d.. Pristiglu donaciju koja uključuje voćni jogurt podijelit će u radnom terminu, u četvrtak 08. listopada od 17 do 19 sati.

Kao i kod dosadašnjih ovakvih bogatijih donacija, osim redovitih korisnika u Socijalnoj samoposluzi, ovu donaciju mogu dobiti i svi korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Našice. Potrebno je na uvid donijeti rješenje Centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi te osobnu iskaznicu.

Pročitajte još