Novi Zakon o sportu omogućit će kvalitetniji razvoj sporta i sportaša

U organizaciji Ministarstva turizma i sporta danas (26. kolovoza 2022. godine) u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko – baranjske županije u Osijeku održana je javna rasprava – savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o sportu. Naime, postojeći Zakon o sportu donesen je 2006. godine i do sada je imao niz izmjena i dopuna, a više puta obećana izrada novog Zakona upravo se događa.

Tako je uz e-savjetovanja, u tijeku i javna rasprava/savjetovanje o novom Nacrtu, a nakon sličnih skupova u Rijeci, Splitu i Zagrebu, današnja prezentacija u Osijeku bila je namijenjena predstavnicima pet županija istočne Hrvatske; Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske, Požeško – slavonske i Virovitičko – podravske županije.

Uvest će se i nacionalna stipendija za sportaše

Nacrt prijedloga Zakona o sportu predstavio je državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Tomislav Družak, a predstavnike Ministarstva i sve sudionike savjetovanja pozdravio je zamjenik župana Osječko – baranjske županije Josip Miletić, koji se osvrnuo i na aktualne zakonske izmjene o sportu.

„Proces traje gotovo godinu i pol te se polako bliži kraju, a naš je strateški cilj da do 31. prosinca ove godine dovedemo Zakon do usvajanja, nakon čega bi 1. siječnja 2023. godine stupio na snagu. Zakon ne donosi velike promjene, ali na puno mjesta pojašnjava brojne natuknice iz prethodnog Zakona te omogućava da se Nacionalni program športa 2019.-2026. u cijelosti počne primjenjivati.

Također, uvest će se nacionalna stipendija za sportaše I., II. i III. kategorije koja će se uplaćivati izravno iz državnog proračuna, a njome ćemo, nadam se, omogućiti mladim sportašima da lakše prebrode poteškoće s kojima se susreću, ali ćemo pomoći i lokalnim zajednicama u financijskom rasterećenju. Novo je i da se jedan dio sredstava iz temeljnih prihoda, ostvarenih kroz dobit igara na sreću, preusmjeri za rad lokalnih sportskih zajednica te nabavu opreme mladih sportaša.” – kazao je državni tajnik Tomislav Družak.

„Novi Zakon o sportu donosi niz novosti, a izmjene su važne jer sport puno znači za Republiku Hrvatsku, a prije svega za mlade kako bi bili zdravi i kvalitetni ljudi kad odrastu, važan je za sve aktivnosti građana, za amaterski i profesionalni sport. Predviđaju se i drugačije nadležnosti i financiranje u sportu, a županijske sportske zajednice dobit će veću važnost s izravnim priljevom sredstava s nacionalne razine, novosti su i kod stipendiranja te obrazovanja stručnog kadra za sve važne aktivnosti. Zakon podupiremo i uvjereni smo da će do kraja godine biti usvojen sa svim bitnim odredbama da se sport kvalitetnije razvija na području Republike Hrvatske.” – rekao je zamjenik župana Josip Miletić.

Pročitajte još