O čemu govori novi Pravilnik o mjerilima brzine?

O čemu govori novi Pravilnik o mjerilima brzine?

Svima je poznata činjenica koliko je tehnologija uznapredovala, a danas je toliko raširena da čak i na prometnicama tehnološke sprave motre i opominju. Na ceste je postavljeno mnogo nadzornih kamera i fotoaparata, koji bilježe stanje u prometu i prometne prekršaje, a od nedavno se raspravlja o Prijedlogu Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnom prometu. Pravilnik se konkretno tiče radarskih mjerila brzine, laserskih mjerila brzine, detekcijskih mjerila brzine, sekcijskih mjerila brzine, te mjerila brzine za praćenje.

Granice dopuštenih pogrešaka

Dosadašnje granice dopuštenih pogrešaka što se izmjerene brzine tiče vrijedit će i dalje, pa će tako sigurnosna razlika mjerenja brzine manje od 100 km/h iznositi 10 km/h, a za brzinu veću od 100 km/h iznosit će 10% sa zaokruženjem na veću vrijednost. Mjerila brzine, uz mjerila vremena prolaska preko označene zaustavne linije, način su utvrđivanja prolaska vozila kroz crveno svjetlo, što se dokumentira dvjema fotografijama. Prva prikazuje položaj vozila prije zaustavne linije, a druga nakon zaustavne linije. Obje fotografije, uz položaj vozila, također pokazuju i boju na semaforu.

 

Udaljenost između vozila

Mjerila brzine koriste se i za mjerenje udaljenosti između vozila, a ona se utvrđuje uspoređivanjem izmjerene brzine prvog i drugog vozila, kao i vremena potrebnog da vozilo koje se nalazi iza prvoga prijeđe točku izmjerene brzine prvog vozila. Takvi prometni odnosi također se dokumentiraju dvjema fotografijama, koje se izrađuju prema kriteriju izmjerene brzine prvog i drugog vozila. Obje fotografije prikazuju brzinu, međusobnu udaljenost, te vremenski žig. Pri utvrđivanju udaljenosti između dvaju vozila, uzima se u obzir pozitivna greška u korist vozača, odnosno 4 m pri brzini drugog vozila ispod 100 km/h, te četiri posto izmjerene udaljenosti pri brzini drugog vozila iznad 100 km/h.

 

Presretači

Pri dokazivanju izmjerene brzine potrebno je na temelju video snimke samo napraviti tri fotografije, na početku mjerenja, na kraju mjerenja, te radi prepoznavanja vozila. Ovakva mjerenja provode se na dionicama od 200 m pri brzini do 10 km/h, te 500 metara pri brzini preko 100 km/h. Vozilo sa mjerilom brzine za praćenje po pravilima ne smije pretjecati nadzirano vozilo tijekom mjerenja. Pri kraju mjerenja, udaljenost između vozila opremljenog mjerilom brzine za praćenje i nadziranog vozila mora biti jednaka ili veća od udaljenosti na početku mjerenja.

Pročitajte još