Nova donacija Grada Našica Općoj županijskoj bolnici Našice

Grad Našice donirao je 170 tisuća kuna Općoj županijskoj bolnici Našice. Navedena sredstva utrošena su za kupnju sonde za urologiju i pet specijaliziranih kolica za hitni transport pacijenata koja će, kako je rekao v.d. ravnatelja Dino Vida itekako doprinijeti sigurnijem i kvalitetnijem načinu liječenja sa što manje stresa za samog pacijenta.

Vrijedna donacija

Ovim se nastavlja tradicionalna inicijativa koju je Grad Našice odavno pokrenuo jer je prepoznata važnost Opće županijske bolnice Našice kako bi se poboljšala i unaprijedila kvaliteta pruženih usluga svim građanima. „U Gradskom proračunu svake godine osiguravamo sredstva u vrijednosti oko 200.000 kuna za Opću županijsku bolnicu Našice, na taj način stvaramo dobre partnerske odnose, koji su od izuzetne važnosti. Često naglašavam da je Grad Našice i grad institucija, a bolnica je od temeljne važnosti za naše građane jer održava kvalitetu života i zdravlja.” – izjavio je gradonačelnik Krešimir Kašuba na potpisivanju ugovora o donaciji s v.d. ravnateljem Dinom Vidom.

„Također, subjektivno govoreći ovo je od najboljih bolnica u Republici Hrvatskoj, ali i objektivno jer je prema projektu Studija hrvatskog liječništva 2022. godine Opća županijska bolnica Našice zauzela visoko četvrto mjesto u konkurenciji od 41 bolnice. Grad Našice je izuzetno ponosan na ove rezultate za koje su itekako zaslužni v.d. ravnatelja Dino Vida, ali i Hrvoje Šimić, koji se kao dugogodišnji ravnatelj izuzetno angažirao i pridonio ovoj nagradi. Ova vrijedna donacija sigurno će doprinijeti bolnici, ali i samim pacijentima. Opća županijska bolnica Našice izrazila je potrebu za navedenom urološkom sondom i kolicima specijaliziranim za hitni prijem kao jednim od prioriteta.” – naglasio je gradonačelnik i dodao da svake godine Grad pokazuje svoj humanitarni karakter koji će svakako nastaviti i ubuduće.

Bolnica izrazito uspješna u poslovanju ali i upravljanju

Hrvoje Šimić, zamjenik v.d. ravnatelja podsjetio je da bolnica dugi niz radi na modernizaciji cijelog sustava i unaprijeđenju svih usluga. Dodao je da ova poslovna i kalendarska godina završava na uspješan način, a za nagradu bolnice zaslužni su svi djelatnici OŽB Našice.

„Pri samom završetku ove poslovne godine, kao i nizom proteklih godina možemo puno toga pozitivnog nabrojiti. Od izuzetno dobre suradnje s našim Županom i Osječko – baranjskom županijom koji su nam omogućili jednu iznimnu podršku ovom donacijom zatvaramo poslovnu godinu na dosad nezabilježen način, a to znači da su sve obaveze prema zaposlenicima isplaćene, da su sve obaveze prema dobavljačima gotovo sve isplaćene, da je stanje dugovanja nikad manje nego sada zahvaljujući mjerama Vlade RH. Ovo što je gradonačelnik izdvojio vezano za nagradu OŽB to je ujedno zasluga svih zaposlenika bolnice. Svi oni su itekako zaslužni – od liječnika, sestara kao i svih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika ove ustanove. Time se treba uzeti u obzir i doktrinu dobrog upravljanja, koji podupire zadovoljstvo uvjetima rada. Ovim putem zahvaljujem našem osnivaču Osječko – baranjskoj županiji i našem županu Ivanu Anušiću, koji već šest godina ovu bolnicu podupire sa znatnim iznosima kroz decentralizirana sredstva. Tim pribavljenim sredstvima u zadnjih šest godina uspjeli smo uistinu puno toga napraviti, odnosno možemo reći kako smo bolnicu obnovili „od podruma do krova”. Također, velika zahvala našem gradonačelniku Krešimiru Kašubi na ovoj vrijednoj donaciji. Grad Našice tradicionalno značajna sredstva izdvaja za podizanje kvalitete zdravstvenih usluga u našoj bolnici.” – istaknuo je Hrvoje Šimić saborski zastupnik, zamjenik gradonačelnika i zamjenik v.d. ravnatelja te se zahvalio županu, Vladi RH na svemu što je napravila za zdravstvo u ovoj izazovnoj godini.

Pročitajte još