Našička bolnica obilježila Svjetskog dana higijene ruku

 

U organizaciji Tima za kontrolu bolničkih infekcija Opće županijske bolnice Našice i Društva za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi Hrvatske udruge medicinskih sestara, danas 07. svibnja 2024. godine, u Općoj županijskoj bolnici Našice prigodno je obilježen Svjetski dan higijene ruku. Djelatnicima je održano je predavanje te su podijeljeni promotivni materijali (posteri WHO, majice s prigodnim porukama, brošure OŽB Našice, baloni..).

Higijena ruku je najstarija, najjednostavnija, najefikasnija i najjeftinija mjera smanjenja infekcija povezanih sa zdravstvenom njegom

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je 5. svibnja Svjetskim danom higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Osnovni cilj obilježavanja Svjetskog dana higijene ruku u 2024. godini je edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih radnika o prevenciji i kontroli infekcija s naglaskom na higijenu ruku. Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi među najčešćim su štetnim događajima koji se javljaju u kontekstu pružanja zdravstvenih usluga. Higijena ruku je najstarija, najjednostavnija, najefikasnija i najjeftinija mjera smanjenja infekcija povezanih sa zdravstvenom njegom, te je neizostavan faktor kada govorimo o sigurnosti bolesnika u zdravstvenoj ustanovi.

Izvor: OŽB Našice

Pročitajte još