Našička razvojna agencija uspješno realizirala prve natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

nara1

nara1

Početkom 2015. godine Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je prve natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  Otvoren je natječaj za mjeru  04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« s ciljem jačanja konkurentnosti, restrukturiranje i modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava.

 

U realizaciju postupka podnošenja Zahtjeva za potporu po otvorenim natječajima uključila se Našička razvojna agencija NARA d.o.o. koja je svojim savjetodavnim odnosno konzultantskim uslugama omogućila uspješnu pripremu natječajne dokumentacije, izradu poslovnih planova, popunjavanje aplikacije i podnošenje Zahtjeva za potporu za ukupno 16 poljoprivrednih gospodarstava odnosno potencijalnih korisnika potpore.

 

Bitno je naglasiti kako je ukupna vrijednost projekata za koje je NARA temeljem sklopljenih ugovora sa potencijalnim korisnicima podnijela Zahtjev za potporu iz PRR iznosi 13.800.000,00 HRK. Vrijednost ugovora za isporučene usluge pripreme natječajne dokumentacije i izradu poslovnog plana projekata Našičke razvojne agencije iznosi 161.675,00 kn.

 

Osim za poljoprivredna gospodarstva, otvoreni su i prvi natječaji namijenjeni Jedinicama lokalne samouprave s brojem stanovnika manjim od 10.000. U tijeku je natječaj namijenjen sastavljanju i ažuriranju planova za razvoj jedinica lokalne samouprave odnosno izrade i izmjene prostorno-planske dokumentacije odnosno izradi strateških razvojnih dokumenata JLS koji će biti baza sa nominaciju ostalih infrastrukturnih projekata. Našička razvojna agencija odradila je pripremu natječajne dokumentacije i podnošenje Zahtjeva za potporu u ime JLS te dogovorila izvođenje usluge izrade Razvojne strategije Općine Feričanci i Općine Đurđenovac.

 

Pročitajte još