Međunarodni je dan osvješćivanja opasnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju

Na 60. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda održanom, 8. prosinca 2005. godine – 4. travanj je proglašen Međunarodnim danom osvješćivanja o opasnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju, kako bi se na globalnoj razini skrenula pozornost na opasnost od mina i eksplozivnih ostataka iz rata (granate, streljivo, neeksplodirane bombe) koja prijeti u mnogim zemljama svijeta. Posljednjih je godina učestala upotreba mina iznenađenja, miniranih zamki i improviziranih eksplozivnih naprava.

U 2023. godini ova međunarodna kampanja se obilježava pod motom „Protuminsko djelovanje ne može čekati“, čime se želi naglasiti potreba jačanja protuminskih kapaciteta i akcija jer opasnost od mina i eksplozivnih ostataka iz rata desetljećima prijeti u nekim zemljama svijeta (primjerice Irak, Kambodža, Vijetnam), a među kojima je i Republika Hrvatska. Dodatno se želi skrenuti pozornost na novu opasnost koja nastaje u nekim drugim zemljama svijeta poput Jemena, Kolumbije, Mianmara i Ukrajine.

Jedan od provoditelja informiranja stanovništva o opasnosti je i Hrvatski Crveni križ

Premda nema jasnih procjena, ipak se smatra da približno 120 milijuna različitih vrsta mina i na milijune neeksplodiranih ubojnih sredstava prijeti civilnom stanovništvu u približno 60 zemalja svijeta. Zbog duge djelotvornosti zaostale mine ograničavaju kretanje ljudi, otežavaju pristup cestama i obradivoj zemlji te uzrokuju zdravstvene i ekološke posljedice, usporavajući društveni napredak i sigurnost neke zemlje. Ozljede od mina većinom se događaju u produktivnim godinama života dovodeći do smanjivanja broja radno sposobnih ljudi uzrokujući patnju civilnog stanovništva.

Među 164 države svijeta je i Republika Hrvatska koja se pridružila međunarodnoj borbi protiv protupješačkih mina kao jedna od prvih potpisnica „Konvencije o zabrani uporabe, proizvodnje, uvoza, izvoza i skladištenja protupješačkih mina“, koju je Hrvatski sabor ratificirao 24. travnja 1998. godine i na taj način preuzela obveze protuminskog djelovanja koje treba ispuniti do 2026. godine.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite od 31. ožujka 2023. godine opasnost od minsko – eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojnih sredstava i njihovih dijelova u 2023. godini prijeti u šest županija (Ličko – senjska, Karlovačka, Sisačko – moslavačka, Splitsko – dalmatinska, Osječko – baranjska i Šibensko – kninska) te 29 gradova i općina. Na temelju općeg i tehničkog izvida smatra se da je preostalo još 144 četvornih kilometara minski sumnjivih površina, gdje se može naći 12.139 tisuća minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojnih sredstava i njihovih dijelova jer se nalaze na područjima oružanog sukoba iz Domovinskog rata. Cjelokupan minski sumnjivi prostor obilježen je s 5.609 oznaka upozorenja na opasnost.

Temeljem Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ broj 10/2015) Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s državnom upravom, civilnim sektorom i lokalnim stanovništvom koordinira i provodi informiranje i obučavanje stanovništva o opasnostima od minsko – eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojnih sredstva i njihovih dijelova. Na taj način djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje održavaju predavanja o pravilnom ponašanju i izbjegavanju rizičnih situacija do dana kad će minski sumnjivi prostor biti predan korisnicima na upotrebu. Jedan od provoditelja informiranja stanovništva o opasnosti je i Hrvatski Crveni križ koji dugi niz godina provodi razne aktivnosti, osobito za ugrožene skupine (djeca, izletnici, planinari, lovci, šumari, ribiči, vatrogasci, ratari, stočari), koji su zbog svog načina života ili rada izloženi opasnosti stradavanja jer žive ili rade u blizini minski sumnjivih područja.

Opasnost od mina neće nestati bez učešća svih partnera protuminskog djelovanja. Međunarodni odbor Crvenog križa razvojem sveobuhvatnog programa pod nazivom „Zagađenje oružjem“ (eng. Weapon Contamination) podržava rad nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u zemljama svijeta gdje postoji opasnosti od mina i eksplozivnih ostatak iz rata. Hrvatski Crveni križ se pridružuje obilježavanju Međunarodnog dana osvješćivanja opasnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju – 4. travnja 2023. godine kako bi građane podsjetili na pravilno i sigurno ponašanje zbog opasnosti koja još uvijek prijeti u našoj zemlji, osobito zbog dolaska proljeća, toplijeg vremena i učestalog boravka ljudi u prirodi.

Izvor: HCK

Pročitajte još