Međunarodni dan bijelog štapa

Međunarodni dan bijelog štapa se održava svakog 15. listopada od 1964. godine. Da bi štap doista bio pomagalo, slijepa osoba mora proći tečaj za samostalno kretanje, tijekom kojeg savladava osnove tehnike i vještine korištenja štapa, osnovna prometna pravila i konfiguraciju terena kojima će se samostalno kretati.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAMEOvogodišnje obilježavanje na nivo cijele države ide uz podršku Hrvatskog saveza slijepih i prati ga poruka „Ako ne vidimo, nismo nevidljivi“! Ovim želimo potaknuti sustavu senzibilizaciju i osvješćivanje javnosti o važnosti podrške osobama s oštećenjem vida. Ovom kampanjom fokus se stavlja na bolju mobilnost, jer je to prioritetni preduvjet za ravnopravno sudjelovanje u svim svakodnevnim aktivnostima i uključivanje u život zajednice.

Udruga slijepih Našice trenutno broji četrdesetak članova

U našem gradu Udruga slijepih postoji 66. godina. Aktivnosti vezane uz članove kontinuirano su se provodile. Trenutno Udruga broji 40-tak članova, razne životne dobi i raznih potreba. Pruža im se podrška u svakodnevnim aktivnostima, pomoć oko socijalnih prava, ali i uslugom videćeg pratitelja, kojom im je omogućena maksimalna samostalnost i životna aktivnost. Izuzetno je važno osigurati kontinuiranu, kvalitetnu, ujednačenu i učinkovitu uslugu uz nezaobilazan angažman same udruge zbog poznavanja potreba, mogućnosti i ograničenja slijepih osoba.

Ovim putem predsjedništvo udruge čestita Međunarodni dan bijelog štapa, kako našim članovima, tako i osobama s oštećenjem vida diljem Lijepe naše.

Izvor: Udruga slijepih Našice

Pročitajte još

Učitavanje...