Kreće izrada strateškog dokumenta o stanovanju i stambenim politikama Hrvatske

Vlada je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izradi Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine. Riječ je o prvom takvom strateškom dokumentu na ovu temu koji se izrađuje s ciljem definiranja politike stanovanja do 2030. godine.

Praćenjem stanja u stanogradnji i praćenjem potreba građana, aktivnosti za izradu Nacionalnog plana stambene politike započete su već 2019. godine, a do sada su izrađena dva dokumenta: Analiza stanja stambenog fonda u RH i nacrt Projektnog zadatka za izradu Stambene strategíje.

Nacionalni plan stambene politike pobliže će definirati posebne ciljeve u području stanovanja, a svrha mu je definirati pristupačno stanovanje koje istovremeno mora zadovoljiti utvrđene standarde kvalitete, a kroz istu je moguće težiti dodatnim ciljevima poput smanjenja iseljavanja, stambenog zbrinjavanja mladih, naseljavanja deficitarnim kadrom, povećanja radne mobilnosti, olakšavanja života starijim osobama (program 65+), povećanja konkurentnosti domaćeg gospodarstva, izvrsnosti u arhitekturi, zelene i kružne stanogradnje, održive stanogradnje i dr.

Polazne teze za izradu Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030.

  • Stanovanje je jedna od osnovnih ljudskih potreba, a dom predstavlja temelj stabilnosti i sigurnosti pojedinca i obitelji, okosnicu društvenog i emocionalnog života, ali sve češće i radno mjesto.
  • Ponuda na stambenom tržištu ne može zadovoljiti potrebe i cijene stambenih nekretnina stalno su u porastu.
  • Republika Hrvatska izrazito je geografski i ekonomski heterogena, što predstavlja poseban izazov u kreiraju Nacionalnog plana.
  • Prema podatcima iz Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine (NN 140/2020), od ukupnog broja nastanjenih stambenih jedinica u RH koje se koriste za stalno stanovanje 97,28 % je u privatnom, a 2,72% u ostalim oblicima vlasništva.
  • Prema istraživanju Svjetske banke (2022.), danas oko 56% svjetske populacije — 4,4 milijarde stanovnika — živi u gradovima, a očekuje se da će se ovaj trend nastaviti s urbanim stanovništvom koje će se do 2050. više nego udvostručiti u odnosu na sadašnju veličinu, a tada će gotovo 7 od 10 ljudi živjeti u gradovima.

Donesena je i Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja najamnine za korištenje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja

Cilj ove Vladine odluke je pomoći stradalnicima potresom pogođenih područja za vrijeme obnove odnosno gradnje njihovih domova tako što će biti privremeno smješteni u uređene stanove u državnom vlasništvu bez naknade.

Ovom Odlukom nastavlja se provedba Programa zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na način da će se korisnicima mobilnih stambenih jedinica na područjima pogođenim potresima omogućiti kvalitetniji i adekvatniji smještaj u uređenim stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, u suradnji s trgovačkim društvom Državne nekretnine d.o.o. Privremeni stambeni smještaj u stanovima biti će omogućen korisnicima za vrijeme trajanja obnove i/ili gradnje njihovih domova. 

Pročitajte još