Jesenka je tiho ušetala u Našice

Odjevena u pravu jesensku haljinu Jesenka u sjenici u centru grada razveseljava djecu i potiče ih da uočavaju sve ono što samo jesen može dati. Tiho je ušetala u grad ostavljajući za sobom žuto lišće i jesenske  plodove.

Pročitajte još