Javni poziv za sudjelovanje u postupku uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete u turizmu

Osječko – baranjska županija je u ožujku 2020. godine pristupila izradi Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko – baranjske županije (u nastavku teksta: Studija). Studiju sufinancira Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, a izrađuje se u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita (u nastavku teksta: Izrađivač Studije). Svrha Studije je razviti standarde kvalitete za pružatelje usluga u turizmu s ciljem podizanja i jačanja kvalitete usluga u turizmu na području čitave Osječko – baranjske županije.

Kako bi se identificirale posebnosti Osječko – baranjske županije u početnim fazama izrade Studije tijekom svibnja 2020. godine provedeno je “nulto mjerenje” temeljeno na primarnom istraživanju putem online anketnog upitnika kojim su stanovnici i dionici u turizmu s područja Osječko – baranjske županije izrazili svoje mišljenje o trenutačnom stanju i prilikama za budući razvoj turizma na području županije.

 

 

Nakon provedenog primarnog istraživanja pristupilo se mjerenju online reputacije pružatelja usluga u turizmu (prvi korak) i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga gospodarskih subjekata (drugi korak) koji svoje usluge pružaju u sektoru turizma. Mjerenje online reputacije je zasnovano na sustavnoj analizi digitalnih kanala i sadržaja uključenih pružatelja poslovnih usluga. Analiza početnog stanja poslovanja i marketinga obuhvatila je analizu tržišnih rezultata gospodarskih subjekata i analizu dosadašnjih marketinških praksi kroz terenski obilazak službenog auditora.

 

 

Kroz navedene korake ustanovljene su interne prednosti i nedostatci uključenih subjekata kao i relevantne okolnosti iz šireg okruženja. Navedeno je rezultiralo identificiranim mogućnostima za daljnji napredak koje će se opipljivim outputima u obliku individualnih izvještaja dostaviti svakom prijavljenom subjektu u svrhu standardizacije i unaprjeđenja postojeće ponude.

 

 

Idući korak u izradi Studije je uključivanje dionika u fazu III. izrade predmetne Studije koja se odnosi na uvođenje i prilagodbu standarda kvalitete kod gospodarskih subjekta koji se bave turizmom (uključujući, ali ne isključivo hotele, motele, hostele, kampove, privatni smještaj, restorane i druge ugostiteljske objekte, turističke agencije, suvenirnice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, wellness centre i druge).

 

 

Stoga ovim putem županija poziva sve vlasnike gospodarskih subjekata da se uključe u fazu III. (proces uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete u vlastitom objektu) i među prvima budu u prilici besplatno implementirati standarde kvalitete u turizmu za Osječko – baranjsku županiju.

 

 

Ključne prednosti za sudionike faze III. i uspješne implementacije standarda kvalitete očituju se u:

 • Podizanju kvalitete usluge i ponude u vlastitom objektu
 • Razvoju Osječko-baranjske županije kao prepoznatljive turističke destinacije
 • Povećanju prisutnosti autentičnih i lokalnih proizvoda u turističkoj ponudi destinacije
 • Povećanje zadovoljstva posjetitelja i njihovom ponovnom dolasku
 • Međusobnoj umreženosti i razvoju partnerstva između svih dionika koji svojom ponudom, znanjem i iskustvom mogu doprinijeti razvoju turizma
 • Boljoj koordinacija dionika u turizmu (gospodarski subjekti koji se bave turizmom i
  institucionalni dionici u turizmu) u upravljanju turističkom destinacijom i iskorištavanju
  turističkih resursa.
 • Mogućnosti planskog upravljanja sektorom turizma
 • Upravljanju promjenama i prilagodbi ponude okruženju i preferencijama turista u doba COVID pandemije.

 

 

Primjenom standarda kvalitete svaki uključeni dionik doprinosi unaprjeđenju poslovanja, stvaranju dodane vrijednosti i konkurentskih prednosti koje su iznimno važne za poslovanje posebice zbog epidemije COVID-19 koja je donijela značajne promjene u sektoru turizma. Uvođenjem i prilagodbom standarda uspostavit će se mjerljiv sustav razine kvalitete usluga u destinaciji Osječko – baranjske županije, poticati izvrsnost i umrežavanje ponude u jedinstvenu cjelinu i prepoznatljiv turistički proizvod.

 

 

Sudjelovanje u fazi implementacije i prilagodbe standarda kvalitete za gospodarske subjekte je besplatno a mogu se prijaviti svi subjekti sa područja Osječko – baranjske županije koji se bave turizmom. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanjem u fazi implementacije i prilagodbe standarda kvalitete molimo Vas da se prijavite putem linka.  

 

 

Broj prijava je ograničen a prijave su otvorene do 5. studenog 2020. godine (četvrtak).

 

 

Faza uvođenja i prilagodbe standarda kvalitete provodit će se kroz mjesec studeni 2020. godine tijekom kojeg će službeni auditor (predstavnik Izrađivača studije) posjetiti lokaciju / objekt svakog od javnim pozivom odabranog gospodarskog subjekta.

 

 

Iz županije se unaprijed zahvaljuju na vašem interesu za sudjelovanjem i pozivaju vas da na facebook stranici projekta HQ Osječko-baranjske županije i na mrežnim stranicama Osječko – baranjske županije pratite sve novosti vezane uz izradu Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko – baranjske županije.

Pročitajte još