Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2016. godinu

uskrsnica1a
uskrsnica1a
Na temelju članka 6. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  na području Grada Našica za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Našica“ br. 1/16.), Odluke o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2016. godinu
i članka 48., stavka 3., podstavka 31. Statuta Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/09., 4/12., 1/13. i 2/13. – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Našica, objavljuje
 
Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Našica za 2016. godinu
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pročitajte još