Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica

Na temelju članka 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19), dana 4. lipnja 2021. godine Grad Našice raspisuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica.

Predmet zakupa je poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica predviđeno za zakup na rok od 25 godina.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda

Sudionici javnog natječaja pisane ponude dostavljaju poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: “NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države” na adresu Grada Našica: Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Našica, a zaključno s 5. srpnja 2021. godine. Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda, a točno vrijeme bit će objavljeno na službenim stranicama Grada Našica.

Tekst javnog natječaja s obrascima, koji čine njegov sastavni dio, objavljuje se na službenim stranicama i oglasnoj ploči Grada Našica.

Tekst Javnog natječaja

Obrasci uz tekst Javnog natječaja

Pročitajte još