Iz proračuna Županije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Našice dobiva 270 tisuća kuna

Iz proračuna Županije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Našice dobiva 270 tisuća kuna0 tisuća kuna

Iz proračuna Županije za komunalnu infrastrukturu Našice dobiva 270 tisuća kuna

Na redovitom kolegiju vodstva i stručnih službi Županije danas je predstavljen i prijedlog plana raspodjele potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u komunalnu, društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika na području naše županije. Sredstva su osigurana u proračunu Osječko – baranjske županije. 
Vodeći računa o uravnoteženom razvoju jedinica lokalne samouprave na području Osječko – baranjske županije, ulaže se u komunalnu, društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika (što uključuje vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, nerazvrstane ceste, poduzetničku infrastrukturu, poduzetničke inkubatore, društvene domove, objekte protupožarne zaštite, kuće oproštaja, športske objekte i terene, dječja igrališta, biciklističke staze, dječje vrtiće i ostale društvene objekte u vlasništvu jedinica lokalne samouprave), a u cilju podizanja kvalitete života stanovnika te kako bi se što potpunije riješile potrebe lokalnih zajednica. 

Grad Belišće za izgradnju nerazvrstane ceste u Ulici kardinala Alojzija Stepinca u Belišću dobit će 265.000,00 kuna, Grad Đakovo za izgradnju nerazvrstane ceste i vodovodne mreže do deponije smeća Vitika 1.000.000,00 kuna dok će Grad Našice za rekonstrukciju javnoprometnih površina nerazvrstanih cesta u dijelu Zagrebačke ulice i Ulice bana Teodora Pejačevića u Našicama dobiti 270.000,00 kuna

Općina Draž za dovršetak radova na izgradnji nogometne tribine, parkirališta, pješačkih površina i oborinske odvodnje uz igralište NK “Mladost” u naselju Draž od Županije će dobiti 220.000,00 kuna, a Općina Ernestinovo za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Zadružnoj ulici u Laslovu 300.000,00 kuna. 
Općina Feričanci će s 200.000,00 urediti prostorije sportskog centra Feričanci, a Općina Kneževi Vinogradi izgradit će tobogan na bazenu u Sportsko rekreacijskom centru Kneževi Vinogradi s pomoći Županije od 390.000,00 kuna. Općina Levanjska Varoš dobit će sredstva prema više stavaka koja ukupno iznose 175.000.00 kuna, dok će Općina Petrijevci za park s dječjim igralištem i vanjskim fitnesom u Satnici dobiti 180.000,00 kuna. Također će za rekonstrukciju i uređenje zgrade Općine Županija dati 320.000,00 kuna, a u Općini Podgorač za vodoopskrbni cjevovod Budimci II. iznos od 150.000,00 kuna. 
Općina Podravska Moslavina za dvije će namjene dobiti 330.000,00 kuna, a Općina Punitovci za izgradnju kanalizacijskog sustava u dva naselja 200.000,00 kuna.

Općina Strizivojna uredit će Društveni dom s dodatnih 100.000,00 kuna, a Općina Vladislavci izgradit će kuću oproštaja u Dopsinu s 400.000,00 kuna potpore Osječko – baranjske županije.

Pročitajte još