Gradsko vijeće: Kreiranje održivih rješenja i ostvarivanje znatnih ušteda

U prostorima Gradske uprave održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica na kojoj je bila prisutna većina vijećnika. I ovog puta sjednica se mogla pratiti u izravnom prijenosu na internetskoj stranici Grada Našica te je tako bila otvorena za javnost. Dnevni red je sadržavao 7 točaka i prihvaćen je jednoglasno.


Aktualni sat

Aktualni sat, trajao je nešto manje od punog sata. Vijećnica Anita Stanić Plemeniti (SDP) upozorila je na problem neadekvatnog odvoza razvrstanog otpada te ponudila slike kao dokaz, uz to osvrnula se na problem prekida u vodoopskrbi te uputila prijedlog o postavljanju cisterne s vodom kako bi se građani u takvim slučajevima mogli opskrbiti vodom.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba je izjavio ukoliko postoji indicija, spreman je organizirati radni sastanak s direktorom komunalnog poduzeća. Gradonačelnik je na poteškoćama u vodoopskrbi odgovorio kako je riječ o vrlo frustrirajućim situacijama naročito u ovo doba godine, te istaknuo kako Grad ima mogućnost postavljanja cisterne i ne bi bio problem organizirati takav način opskrbe vodom.

Vijećnica Josipa Knežić (SDP) skrenula je pozornost na veliki broj administrativnih zaposlenika u komunalnim poduzećima Našički vodovod i Našički park, pojašnjavaju da u većim sustavima nema potrebe za administracijom te usporedila statističke podatke s svojom tvrtkom. Na taj, način upitala je postoji li potreba za tolikom administracijom. Gradonačelnik Kašuba se izjasnio da je to pitanje za direktore u navedenim poduzećima te najavio da će na idućoj sjednici biti nazočni i direktori navedenih poduzeća te dodao da bi bilo neumjesno da komentira ustroj i sistematizaciju rada navedenih poduzeća.

Vijećnica Knežić ukazala je na problem termina sahrana koje se organiziraju ranim poslijepodnevnim satima te nemogućnosti održavanja u kasnim poslijepodnevnim satima. Gradonačelnik je na to kazao kako je takav ustroj zbog smanjenja troškova i prekovremenog rada, međutim da postoji mogućnost usuglašavanja s obiteljima preminulih te tako organizirati sahranu i u poslijepodnevnim terminima.

Nezavisnu vijećnicu Silvu Miškulin zanimalo je kako napreduju radovi na sanaciji pružnog prijelaza u Markovcu kod silosa te oštećenja na mostu u Velikom parku, obrativši pozornost na vandalizam. Gradonačelnik je na to odgovorio da je postupak sanacije pružnog prijelaza u tijeku, a da je Grad poduzeo sve radnje koje su u njegovoj ingerenciji, te se sada čekaju Hrvatske željeznice da završe posao. Grad nažalost na taj proces ne može utjecati, ali u svakom slučaju prijelaz će na zadovoljstvo svih biti u konačnici saniran. Što se tiče vandalizma, gradonačelnik je istaknuo da je informiran o navedenim oštećenjima, ali da je teško govoriti o vandalizmu i nekoga kriviti bez adekvatnih dokaza, međutim istaknuo je da vandalizmu u svakom slučaju treba stati na put.

Vijećnicu Vanju Horvat (SDP) zanimalo je koliki je trošak organizacije manifestacija i svih 50 događanja u sklopu programa proslave Dana Grada, upitavši za ukupni iznos koji je Grad izdvojio. Također, zanimalo ju je u kojoj su fazi radovi na uređenju mrtvačnica u Londžici i Makloševcu. Gradonačelnik Kašuba je odgovorio da to pitanje da će nakon obrade informacija dostaviti pisani odgovor. Za uređenje navedenih mrtvačnica gradonačelnik je istaknuo da je završena sva projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, ali da se sada čeka proračunsko razdoblje da se krene s radovima, a što se tiče mrtvačnice u Londžici, ugovoreni radovi su prema fazama te kao takvi će biti realizirani.

Nezavisni vijećnik Zvonko Ibriks predložio je predsjedniku Gradskog vijeća da na sjednicama budu nazočni direktori gradskih poduzeća kako se ne bi moralo čekati odgovor do iduće sjednice ili duže, a kao primjer dobre prakse naveo je brojne druge jedinice lokalne samouprave. Predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar podržao je inicijativu, naglasivši kako sukladno postojećem Poslovniku to nije regulirano te na pitanja odgovaraju gradonačelnik i pročelnici, no ukoliko se donese odluka može se primijeniti i ova praksa.

Nezavisni vijećnik Zvonko Ibriks dao je prijedlog da se s Hrvatskim željeznicama dogovori uklanjanje starog vagona na samom ulazu u grad, ali i ukazao na nestručnost i nekvalificiranost djelatnika u komunalnim poduzećima te upitavši postoje li konkretno djelatnici koji su kvalificirani za obavljanje dimnjačarskog posla te vodoinstalateri. Upitavši tako gradonačelnika dali je li osobno intervenirao pri zapošljavanju djelatnika.
Gradonačelnik je odgovorio kako je dimnjačarska služba u komunalnom poduzeću uredno ustrojena te da se djelatnici i dodatno usavršavaju, a što se tiče zapošljavanja zasigurno nije intervenirao jer su to ovlasti direktora poduzeća.

Vijećnika Brunu Wolfa (HNS) zanimalo je tko će snositi troškove sanacije oštećenja sportskih terena u parku, klupama u centru te pozornici. Upitao je ima li govora o vandalizmu te ukazao na video nadzor putem kojega bi se moglo istražiti tko su počinitelji, a odgovorila mu je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav Magdalena Vidaković Gelenčir pojašnjavajući da da su s oštećenjima upoznati izvođači radova i s obzirom da je riječ o jamstvenom roku bit će sanirana o njihovom trošku. Što se tiče oštećenja na sportskim terenima, gradonačelnik Kašuba je odgovorio kako je evidentno riječ o lošem projektiranju što će, na žalost, Grad morati sanirati o svom trošku, ali je li riječ o vandalizmu trebalo bi dodatno istražiti pregledavanjem kamera koje su tamo postavljene.

Izuzetno važne odluke koje utječu na značajne uštede 

Nakon aktualnog sata krenuo je rad prema dnevnom redu. Vijećnici su na sjednici jednoglasno prihvatili Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica. Oporbeni vijećnici su ukazali da je u Odluci pomalo nejasna cijena parkiranja u 3. zoni te parkirališnom prostoru za kamione, međutim nakon rasprave i pojašnjenja prihvaćen je prijedlog Odluke nakon amandmana kojeg je podnio gradonačelnik, a u kojemu bi se treća zona izuzela iz ove odluke te je točka prihvaćena jednoglasno.


Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Našica. Vijećnici su većinom glasova prihvatili i prijedlog Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje investicije projekta Rekonstrukcija javne rasvjete Grada Našica (optimizacija javne rasvjete). U raspravi pod navedenom točkom nezavisni vijećnik Ibriks tražio je pojašnjenje što će porezni obveznici u konačnici dobiti ali i konkretne brojke. Odgovorio mu je pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Franjo Vladika, da je riječ o kreditu u iznosu 7.400.000,00 kn za potrebe sanacije 2500 rasvjetnih tijela te prelazak na suvremenu LED tehnologiju, a time bi se na godišnjoj razini ostvarila ušteda od oko 850.000,00 kn. Gradonačelnik je pojasnio da je to uobičajena praksa većini jedinica lokalne samouprave koja je ključna za rješavanje energetske sigurnosti zbog ekoloških, ali i ekonomskih izazova.

Velikim djelom glasova prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Našičkom vodovodu d.o.o. Našice kod Privredne banke Zagreb d.d. i davanju jamstva za ispunjenje preuzetih obveza. Gradonačelnik Kašuba istaknuo je da je ovdje riječ o zaduživanju za izgradnju i realizaciju solarnog postrojenja za potrebe precrpnih stanica kako bi se održavao pritisak vode te tako normalizirao tlak u vodoopskrbnom sustavu. Dodao je gradonačelnik da bi se time riješila i gotovo stopostotna opskrba pitkom vodom za sva kućanstva na našičkom području. Postavljanjem precrpnih stanica povećat će se i potrošnja električne energije, prema tome je nužno solarno postrojenje, a time će kompletna usluga biti podignuta na višu razinu te ne bi trebalo dolaziti do neželjenih prekida u vodoopskrbi.

Investicije koje će vratiti uloženo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Našica Krešimir Žagar zahvalio se na sudjelovanju svim vijećnicima.

“Točke dnevnog reda su bile vrlo važne, a istaknuo bih iznimno povoljno zaduživanje u vrijednosti 7,4 milijuna kuna, a koje će se zapravo vratiti uštedama, ulaganjem u javnu rasvjetu uvođenjem led rasvjete i automatiziranjem iste. Taj korak već se dugo planira u gradu, no nije bilo dovoljno dobrih uvjeta kreditiranja, stoga se zahvaljujem gradonačelniku i Gradskoj upravi što su poduzeli i ovaj korak. Zaduženje Našičkog vodovoda na tragu je prethodnog, jer će se izgradnjom solarnih panela smanjiti troškovi u sklopu velikog projekta Aglomeracije” – rekao je predsjednik te dodao da se prema Poslovniku u aktualnom se satu direktorima i ravnateljima gradskih poduzeća i ustanova ne mogu postavljati pitanja, no i to se može ispraviti Poslovnikom ili iznimnim davanjem dopuštenja.

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba istaknuo je da su na 9. sjednici Gradskog vijeća donesene izuzetno važne odluke koje utječu na uštedama u gradskom proračunu.

“Grad Našice će, kao što je trend i u ostalim gradovima Republike Hrvatske, uz pomoć kredita s kamatnom stopom 0,25 % promijeniti led rasvjetu kroz koju će se na godišnjoj razini štedjeti 850.000,00 kn. Zamijenit će se 2 500 rasvjetnih tijela od kojih je nekolicina već zamijenjena. Izglasano je i to da tvrtka Našički vodovod d.o.o. ide u postavljanje solarnih panela koji su usko vezani za projekt Aglomeracije kojim podižemo kvalitetu usluge na razini cijelog Grada Našica. U budućem periodu bit će postavljene pumpe kojima će se voda dovoditi do 99% naših kućanstava, a one iziskuju značajnu potrošnju električne energije koja će upravo kroz panele biti nadomještena.” – rekao je gradonačelnik i ispričao se zbog nestanka vode koja je uzrokovana opsežnim radovima u sklopu EU projekta Aglomeracije.

Stric pivo

Pročitajte još