Država ukinula namete za otvaranje obrta

Početkom rujna, točnije u srijedu stupila je na snagu nova uredba o tarifi upravnih pristojbi, kojom se ukidaju neki nameti poput onih za upis obrta u Obrtni registar ili za upis u registar povlastica, a poslovni sektor financijski rasterećuje za oko 80 milijuna kuna godišnje.

Besplatan upis obrta

Ono što će posebice poduzetnicima biti zanimljivo je i odluka da se ukidaju pristojbe za obavljanje djelatnosti, točnije pristojbe za upis obrta u Obrtni registar u iznosu 250 kuna, za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice u iznosu od 250 kuna, za upis promjena u Obrtni registar u iznosu od 150 kuna te za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru u iznosu od 40 kuna.

Najznačajnija je izmjena u dijelu Općih pristojbi

Prema odluci ukidaju se pristojbe iz pojedinih posebnih područja, primjerice gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva, katastarske pristojbe, pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina, pristojbe za zaštitu kulturne baštine te pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja. Najznačajnija je izmjena u dijelu Općih pristojbi da se za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba i žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Neke pristojbe ipak ostaju

Ministarstvo gospodarstva međutim napominje da se zadržavaju pristojbe za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 300 kuna, te za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 150 kuna. Djelomično se ukidaju i pristojbe iz područja unutarnjih poslova, prometne pristojbe, pristojbe u području zdravstva i pristojbe za zaštitu okoliša.

Pročitajte još