Dodjela javnih priznanja grada Našica u 2013.

Dodjela javnih priznanja
Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Našica (“Službeni glasnik Grada Našica”, broj 8/09.) Gradonačelnik Grada Našica objavljuje javni poziv vijećnicima Gradskog vijeća Grada Našica, radnim tijelima Gradskog vijeća, mjesnim odborima, udrugama gospodarstvenika i obrtnika, građanima, udrugama građana, trgovačkim društvima, političkim strankama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama da daju inicijativu za dodjelu javnih priznanja Grada Našica u 2013. godini. 

Javna priznanja Grada Našica su:

– POČASNI GRAĐANIN GRADA NAŠICA
– NAGRADA GRADA NAŠICA ZA ŽIVOTNO DJELO
– NAGRADA GRADA NAŠICA
– ZAHVALNICA GRADA NAŠICA
Poziv za javna priznanja za grad Našice
Tekst poziva možete preuzeti u PDF formatu.

Pročitajte još