Projekt „Zaželi i učini dobro djelo!”

Općina Feričanci jedna je od prvih jedinica lokalne samouprave na području Našica koja je dobila sredstva za projekt „Zaželi i učini dobro djelo!”. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.. Općina Feričanci projekt provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Osijek i Centrom za socijalnu skrb Našice. Ukupna vrijednost projekta je 2.364.311,69 kuna.

Ovaj projekt omogućuje pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, tako će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja. Zapošljavanjem u lokalnoj zajednici ublažuje se rizik od siromaštva te ujedno potiče socijalna uključenost, ali i povećava razina kvalitete života krajnjih korisnika.

Žene koje su zaposlene kroz projekt svojim radom i aktivnostima poboljšavaju kvalitetu života krajnjim korisnicima – socijalno ugroženim osobama, osobama u starijoj životnoj dobi i drugim osobama koje se ne mogu samostalno brinuti o sebi, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Aktivnosti žena zaposlenih kroz projekt odnose se na, primjerice, pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji i drugo. U Općini Feričanci programom je zaposleno 15 žena koje se brinu o 60 krajnjih korisnika te 2 osobe koje rade u vođenju i kordiniranju projekta. Ženama će se do kraja projekta osigurati i dodatno besplatno obrazovanje za gerentodomaćice, njegovateljice, ali moći će polaziti i tečajeve stranih jezika te vozačkog ispita. Projekt traje 30 mjeseci i to od siječnja 2018. do srpnja 2020. godine.

Pročitajte još