Završena prva faza uređenja odlagališta otpada Pepelane

pepelana1
pepelana1

Nastavljena je realizacija ranije utvrđenog plana gospodarenja otpadom te investicija i programa za koje je ugovoreno sufinanciranje iz drugih izvora, u prvom redu investicija i programa u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koji se sufinanciraju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) na temelju ranije zaključenih ugovora ili onih ugovora koji su u proceduri odobravanja i zaključivanja.

Nakon višegodišnje pripreme složene dokumentacije i uređivanja imovinsko pravnih pitanja krajem 2014.godine konačno su započeti radovi projekta “Sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pepelane” izvođenjem infrastrukturnih građevina ulaznog kompleksa odlagališta, što podrazumijeva prometne površine ulaza na odlagalište, prostor i kućicu za nadzor i operativno upravljanje odlagalištem, cestovnu vagu sa kućicom operatera, agregatom za struju i pripadajućom odvodnjom. Radove je izvela Našička tvrtka Nexe gradnja d.o.o. Našice. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 2,0 mil. kuna od čega je Grad  Našice sam financirao  blizu 800 tisuća kuna, a ostalo Fond.

pepelana2

Slike zorno prikazuju izvedeno stanje netom završenih radova započete faze građenja koja će u budućnosti biti u funkciji pretovarne stanice i regionalnog centra za zbrinjavanje otpada. Prema svemu, nema više nekontroliranog odlaganja, sve preko vage.

U nastojanju da se projekt sanacije i zatvaranja odlagališta racionalizira i da se ukupni trošak sanacije smanji, u istom razdoblju proveden je postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije odlagališta prema novom Elaboratu zaštite okoliša kojim je predviđena racionalizacija tehničkog rješenja odlaganja otpada na prostoru druge kazete za odlaganje otpada u iznosu od cca 2-3 mil. kuna. Postupak je završen i dana je suglasnost nadležnog Ministarstva da se postupak sanacije može provesti prema Elaboratu uz značajno racionaliziranje troškova ukupne sanacije odlagališta.

Za Grad je posebno važno da će se, osim spomenute racionalizacije troškova, ovom izmjenom i izmjenom tehničke dokumentacije koja slijedi stvoriti uvjeti za djelomično financiranje sanacije bespovratnim sredstvima EU fonda i sa bitno manjim učešćem grada u preostalim troškovima sanacije.   

{gallery width=200 height=133}Slike_tekstovi/2015/9mjesec/30/v3{/gallery}
 

Pročitajte još