Veliki uspjeh našičke bolnice!

Još jedan veliki uspjeh i vrijedno priznanje pristiglo je u Opću županijsku bolnicu Našice. Naime, dr. Hrvoje Jakić, dr. Hrvoje Šimić i psihologinja prof. Darija Žiha Salopek kroz period od godinu dana rada Covid bolnice u Našicama, proveli su određena istraživanja i analizu dobivenih podataka na temu predisponirajućih faktora kardiovaskularnih bolesti i njihovog utjecaja na prognozu i ishod liječenja oboljelih od Covida.

Taj rad je prošle godine prihvaćen i dobio je priliku biti objavljen u svjetski priznatom znanstvenom časopisu te se takav i na tu temu, kao jedan od rijetkih pojavio, ne samo iz Hrvatske nego i s europske razine. Nedavno je autorima toga rada, djelatnicima našičke bolnice pristigao poziv za prezentaciju rezultata i iskustava upravo objavljenih u tom radu na međunarodnoj, svjetskoj razini, na konferenciji u organizaciji PHH 2023. (Public Health, Health Education, and Healthcare Services) i to od strane predsjednika organizacijskog odbora prof. Tetsuji Yamade, inače sa državnog sveučilišta iz New Jerseya, USA. Ova međunarodna konferencija obuhvaća stručnjake iz cijelog svijeta i bavi se javnim zdravstvom, zdravstvenom edukacijom te zdravstvenim uslugama, održat će se u Dubaiu od 13. do 15. ožujka 2023. godine. Dr. Jakić, dr. Šimić i profesorica Žiha Salopek pozvani su da prezentiraju svoj znanstveni rad u dijelu konferencije koji se održava pod nazivom „Pandemija koronavirusom, prije i poslije”.

Službeni naziv rada je “One Year of Covid-19 Hospital in Našice-Croatia at Prevalence of Cardiovascular Comorbidities and Predictors of Health Out”. Delegacija našičke bolnice ima priliku kroz ovaj vrijedan znanstveni rad, postignut isključivo vrijednim radom, zalaganjem i iskustvima, predstaviti s ponosom našu ustanovu sa svim njenim djelatnicima, koji su od početka pandemije pa do danas sudjelovali i sudjeluju na bilo koji način u liječenju Covid pacijenata, naravno uz redovni rad i na drugim radilištima. Na nadolazećoj konferenciji u Dubaiu, osim Našica, ponosno bi našički predstavnici trebali predstavljati i našu Osječko – baranjsku županiju te Republiku Hrvatsku. Put će se planirati ovisno o situaciji, koja će u tom periodu biti aktualna.

Pročitajte još