U SŠIK učenici obilježili Svjetski dan prava potrošača

U Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice obilježio se Svjetski dan prava potrošača, a njegovo obilježavanje inspirirano je „Deklaracijom o osnovnim pravima potrošača“ koju je 1962. donio tadašnji predsjednik SAD-a, J. F. Kennedy. Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) prvi je puta obilježen 15. ožujka 1983. godine usvajanjem UN-ova vodiča za zaštitu potrošača. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji, područje zaštite potrošača usklađeno je s europskom regulativom i time su hrvatski potrošači postali izjednačeni s europskima u ostvarivanju svojih prava.

Glas potrošača mora se čuti

U Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice taj dan tradicionalno obilježavaju učenici 3. razreda ekonomske škole projektnim zadatkom u kojem istražuju različite aspekte zaštite potrošača (pravni instrumenti u potrošačkom pravu EU, zaštita zdravlja, ekonomskih interesa potrošača itd.), a rezultate istraživanja prezentiraju pomoću panoa u holu škole. Pano donosi osnovne informacije o pravima potrošača.

Cilj projekta je podizanje svijesti o gospodarskoj važnosti i snazi potrošača, kao što je i sam J. F. Keneddy rekao „Potrošači smo svi mi, uključujući i mene, kao predsjednika SAD-a. Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe svaka javna ili privatna gospodarska odluka, ali iako su najveća i najvažnija skupina, njihovi glasovi se vrlo često ne čuju. Glas potrošača mora se čuti.“

Pročitajte još