U Podgoraču otvoren poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju

U sklopu projekta „Budimo uključeni – mjesto za nas“ u Podgoraču je otvoren poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju. Provoditelj projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Našice i Osnovnom školom Hinka Juhna Podgorač.

Socijalna pedagoginja Centra za nestalu i zlostavljanju djecu Tena Zalović rekla je kako su dobili informacije da u Općini Podgorač ima jako puno djece u riziku kojima je potrebna pomoć te su krenuli u ovaj projekt u trajanju od tri godine koji financira  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. “U sklopu poludnevnog boravka bit će organizirana stručna podrška u odgojno – obrazovnom procesu te psihosocijalna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku, s problemima u ponašanju. Djeci će se pomagati u učenju, pomagat će im se stjecati neke nove vještine kako bi bili kompetentniji za druženje s vršnjacima i kako bi provodili slobodno vrijeme na kvalitetan način. Isto tako, pomagat će im se razvijati dobre međuljudske odnose i radne navike kako bi bili uspješni u školi.” – rekla je Zalović.

Pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ivana Stanić istaknula je kako je svaki postupak pružanja izvan institucijskih usluga iznimno značajan za sve građane Hrvatske, a pogotovo za građane Osječko – baranjske županije. “Kada govorimo o samoj Općini Podgorač, onda govorimo o Općini u kojoj imamo skupine djece koji se nalaze u procesu vezanom uz određene rizike poremećaja u ponašanju. Obrazovni sustav je značajna stepenica u cjelokupnom procesu odrastanja, odgoja i obrazovanja, a nikako ne smijemo niti zanemariti sustav socijalne skrbi. Upravo kroz ovaj projekt kod pružanja izvan institucijskih usluga, dajemo priliku našim korisnicima da što prije dođu do određene usluge. S druge strane pridonosimo toj lokalnoj sredini, a ne smijemo zanemariti niti segment obitelji od koje sve kreće i da razvijamo društvo, naše buduće građane, koji će biti usmjereni na jedan zdrav i kvalitetan život.” – rekla je Stanić.

Uz predstavnike brojnih institucija i udruga, otvorenju poludnevnog boravka u Podgoraču nazočila je i saborska zastupnica, članica odbora za obitelj, mlade i sport, Romana Nikolić koja je izrazila veliko zadovoljstvo pokretanjem ovog projekta. “Mislim da je ovo važan projekt jer je djeci u riziku nužno osigurati sve uvjete kako bi mogli pratiti nastavu kao i njihovi vršnjaci. Kao društvo trebamo ondje gdje postoji potreba, a to je danas Podgorač, omogućiti i ponuditi socijalne usluge koje će dati dodatnu priliku djeci da razviju vještine i usvoje dodatna znanja izvan škole.” – rekla je Nikolić i naglasila da će se kao saborska zastupnica zalagati da ovakvi primjeri dobre prakse nevladinih organizacija koje rade s djecom, budu prepoznati kao kvalitetno rješenje i u manjim mjestima gdje za to postoji potreba.

Istaknula je kako je pohvalno što država financira pružanje socijalnih usluga kroz projekte, ali je neophodan duži kontinuitet kako bi se vidjeli rezultati. Pozvala je lokalnu zajednicu i županiju da daju svoj doprinos kako bi sudjelovali u izgradnji kvalitetnog okruženja radi bolje budućnosti djece.

Pročitajte još