Tržišna inspekcija Državnog inspektorata pojačano nadzirala web trgovine

Sukladno godišnjem programu rada za 2022. godinu, a s obzirom na kontinuirani rast e-trgovine i potrebu zaštite prava potrošača te informiranja potrošača i trgovaca o obvezama iz Zakona o zaštiti potrošača, tržišni inspektori Državnog inspektorata su tijekom veljače i ožujka 2022. godine provodili ciljane inspekcijske nadzore sklapanja ugovora na daljinu putem Interneta.

Fokus nadzora bio je na ispunjavanju obveza trgovca o pružanju svih predugovornih informacija potrošačima, budući da je prema članku 57. Zakona o zaštiti potrošača trgovac u obvezi prije samog sklapanja ugovora pružiti predugovorne informacije koje između ostalog uključuju informaciju o:

  • glavnim obilježjima robe ili usluge,
  • adresi elektroničke pošte,
  • maloprodajnoj cijeni robe ili usluge,
  • uvjetima plaćanja i isporuke robe ili pružanja usluge,
  • vremenu isporuke robe ili pružanja usluge,
  • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
  • obvezi potrošača da snosi troškove vraćanja robe trgovcu u slučaju da iskoristi pravo na jednostrani raskid ugovora.

47 % nadziranih web trgovina nisu pružila potrošačima sve propisane predugovorne informacije

Također, slijedom navedenih predugovornih obavijesti, potrošači u slučaju kupnje putem interneta imaju pravo, ne navodeći razloge, raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je roba predana u posjed potrošača, a kako je to propisano člankom 72. Zakona o zaštiti potrošača imajući u vidu i odredbu članka 79. Zakona o zaštiti potrošača. Pri tome, potrošači prije isteka navedenog roka moraju trgovca obavijestiti o svojoj odluci i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji osigurava trgovac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavaju svoju volju.

Nadzorima koji su provedeni tijekom proteklih mjeseci bilo je obuhvaćeno ukupno 71 web trgovina koje posluju na području Hrvatske. U 37 nadzora nisu utvrđene povrede propisa. S druge strane 47 % nadziranih web trgovina odnosno 34 trgovca nisu pružila potrošačima sve propisane predugovorne informacije prija sklapanja ugovora putem web trgovine. Napominjemo kako su neki od nadziranih trgovaca počinili više prekršaja pa je tako ukupno utvrđeno 47 prekršaja.

U tri slučaja utvrđena je nepoštena poslovna praksa

Predugovorne informacije koje nisu pružene potrošačima su pretežito u pogledu obavijesti o glavnim obilježjima robe, o nazivu sjedištu ili telefonskom broju trgovca, o načinu i uvjetima povrata novca, o pravu na jednostrani raskid ugovora kao i obrascu za jednostrani raskid ugovora, zatim o postojanju odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke proizvoda, neisticanje uvjeta prodaje, mehanizmima za izvansudsko rješavanje sporova, kao i nedostavljanje potvrde potrošačima o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju.

U tri slučaja utvrđena je nepoštena poslovna praksa, odnosno isticanje zavaravajućih informacija o osnovnim obilježjima proizvoda, cijeni proizvoda kao i pružanje potrošačima zavaravajućih informacija u odnosu na identitet trgovca. Pojedini utvrđeni prekršaji otklonjeni su tijekom inspekcijskog nadzora, dok će za sve ostale utvrđene prekršaje biti poduzete zakonom propisane prekršajne mjere.

Pročitajte još