Svi koji imaju kredite stižu vam važne obavijesti: Provjerite o čemu se radi

Kompletan financijski sustav “punom parom” se priprema za uvođenje eura. Radi se na prilagodbi sustava promjene domicilne valute kune u euro što u financijskom sustavu uključuje informiranje klijenata o svim promjenama vezanim uz bankarske usluge i proizvode te o konverziji depozita i kredita.

Krediti će se konvertirati automatizmom u eure

Od dana uvođenja eura svi kunski krediti i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima. Prema načelu neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata, uvođenje eura ne utječe na valjanost postojećih ugovora koji se referiraju na nacionalnu valutu. To, među ostalim, znači da ugovori o kunskim kreditima i kreditima s valutnom klauzulom u eurima neće morati biti izmijenjeni zbog prelaska na euro kao novu službenu valutu. Umjesto toga, iznosi iskazani u kunama u tim ugovorima smatrat će se iznosima u eurima, pri čemu će se iznosi preračunavati prema fiksnom tečaju konverzije bez ikakvih troškova za dužnike.

Kod kredita koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom, kamatna stopa i dalje ostaje fiksna. S druge strane, kada je riječ o kreditima s promjenjivom kamatnom stopom, čija je kamatna stopa vezana uz neki od postojećih parametara u kunama, kamatna stopa ostaje promjenjiva i na njih će se primjenjivati odgovarajući eurski parametar što je precizno definirano u Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Zakon o uvođenju eura propisuje da se u slučaju prilagodbe promjenjivog parametra kamatna stopa koju plaća građanin ne smije povećati. To u praksi znači da u slučaju da novi promjenjivi parametar bude viši od parametra koji se primjenjivao prije dana uvođenja eura, banka je dužna smanjiti svoju fiksnu maržu kako bi kamatna stopa koja plaća dužnik ostala nepromijenjena. Također, svi kunski depoziti kod poslovnih banaka konvertirat će se automatizmom u eure na dan uvođenja eura prema službenom fiksnom tečaju konverzije bez ikakvog troška za klijente banaka.

Stiže vam obavijest

Općenita će obavijest, koja mora biti poslana do početka listopada, odnosno najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura, sadržavati informacije o preračunavanju kredita, depozita te o očekivanom utjecaju uvođenja eura na proizvode i usluge, uključujući poslovanje s transakcijskim računima. Individualna će obavijest pak biti dostavljena potrošačima koji imaju kredite i depozite, i to najkasnije dva tjedna prije uvođenja eura, odnosno najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura za pravne osobe.

Obavijest će sadržavati informacije o konkretnim iznosima koji će se preračunavati, modifikaciji parametara, maržama, visini kamatnih stopa, te ako je primjenjivo, novi otplatni plan.

Važno je znati da građani neće imati troškove povezane s uvođenjem eura jer trošak konverzije snose banke. Dvojno iskazivanje cijena pak na internetskim stranicama i poslovnim prostorima banaka i financijskih institucija, a koje su neki već počeli uvoditi, prema Zakonu, trajat će od 5. rujna ove, pa sve do kraja sljedeće godine.

Kako navode u HUB-u, dvojno iskazana, i to na jasan, čitljiv i lako uočljiv način, mora biti tarifa naknada. U izvješću o stanju i prometu na kunskom transakcijskom računu banke dvojno mora biti iskazano početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja.

Što se pak internetskog i mobilnog bankarstva tiče, i to za transakcijski kunski račun, dvojno moraju biti iskazane informacije o stanju računa i iznosu prekoračenja ili raspoloživog stanja na najmanje jednom izborniku, odnosno ekranu u prikazu o računu. Dvojno će biti iskazivane i informacije na bankomatu pri isplati gotovog novca, i to na ponuđenim predefiniranim iznosima na ekranu te stanje računa.

Kod ugovora o potrošačkom kunskom kreditu koji je odobren ili se nudi prije uvođenja eura dvojno će iskazivanje uključivati ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS), odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu. Godišnja obavijest o stanju kredita u kuni pak sadržavat će dvojni pregled stanja nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje.

Također, i godišnje obavijesti o stanju kunskih depozita, odnosno stanje depozita, podliježe obavezi dvojnog iskazivanja informacija. Prema pravilima gdje god se u odnosu s bankom ili nekom financijskom institucijom spominje kuna, preračunava se u euro i to po fiksnom konverzijskom tečaju.

Dakle, svi krediti, leasinzi, police osiguranja koji su ugovoreni u kunama preračunavaju se u euro. No oni koji su “s valutnom klauzulom u euru” neće se konvertirati već će biti obračunati prema stavkama (rate, anuiteti i slično) koji su navedeni u tim ugovorima, u euro.

 

Izvor: poslovni hr., euro hr.

Pročitajte još