Prihvaćen prijedlog Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Na 143. sjednici Vlade RH održanoj u četvrtak 25. kolovoza 2022., između ostaloga, prihvaćen je prijedlog Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. vrijedan više od 1,9 milijardi eura (1.933.570.912 EUR) koji će se financirati u okviru Europskog socijalnog fonda plus.

Prihvaćanjem prijedloga Programa te nakon odobrenja Europske komisije, ostvarit će se preduvjeti za korištenje sredstava EU fondova.

Akcijski plan

Provedbom Programa izravno će se pridonijeti ostvarivanju nacionalnih ciljeva Akcijskog plana za provedbu Europskog stupa socijalnih prava do 2030., a koji se odnose na povećanje stope zaposlenosti na 75 posto, povećanje sudjelovanja u cjeloživotnom učenju na 55 posto i smanjenje stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti na 15 posto.

Provedbom Programa ulagat će se, između ostaloga u inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja; obrazovanje i cjeloživotno učenje; socijalno uključivanje; zdravstvo; zapošljavanje mladih; socijalne inovacije.

Pročitajte još