Podijeljeno 1144 tona hrane

Ekipe Hrvatskog Crvenog križa već su osam mjeseci svakodnevno prisutne na potresom pogođenom području. Stanovništvu s područja Sisačko-moslavačke županije redovito se dijeli humanitarna pomoć, pruža se psihosocijalna podrška, a posebno educirani timovi provode aktivnosti čišćenja bunara.

Podijeljeno 1144 tona hrane

Hrvatski Crveni križ stanovništvu stradalom u potresu dosad je, među ostalim, podijelio 1144 tona hrane, 661.711 litara vode, 268.858 kilograma higijene, 3470 grijalica, 135 tona odjeće, 124 agregata te 9569 paketa dječje hrane i opreme. Hrvatski Crveni križ isplatio je i novčanu pomoć za 31.835 kućanstava s potresom pogođenog područja Sisačko – moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Samcima je uplaćeno 900 kuna, a višečlanom kućanstvu 1.900 kuna. Od ukupnog broja odobrenih zahtjeva, višečlanih kućanstava je 21.796, a samačkih 10.039. Jedna od iznimno važnih aktivnosti je asanaciju bunara, a dosad je očišćeno više od 460 bunara.

Osiguravaju važnu psihosocijalnu podršku

Hrvatski Crveni križ za stradalo stanovništvo redovito osigurava i psihosocijalnu podršku. Takav oblik pomoći u ovoj je fazi iznimno važan jer su ljudi zabrinuti za budućnost, a još uvijek se nose i sa strahom od novih potresa. Dosad je psihosocijalna podrška pružena 15.123 puta. Psihosocijalna podrška osigurana je za korisnike evakuacijskih centara, ali mobilni timovi svakodnevno obilaze i ljude koji žive u svojima domovima na područjima gradova i sela.

Pročitajte još