Plan financiranja programskih aktivnosti udruga s područja Osječko – baranjske županije

Župan Osječko – baranjske županije Ivan Anušić donio je 9. svibnja 2023. godine Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko – baranjske županije u 2023. godini. Tim Planom, a nakon postupka provedenog sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko – baranjskoj županiji utvrđuju se programi i projekti od interesa za opće dobro u Osječko – baranjskoj županiji čiji su nositelji udruge koje djeluju na području Županije, koji će se u 2023. godini financirati sredstvima planiranim za tu namjenu iz Proračuna Županije za 2023. godinu, njihovi nositelji te iznosi odobrenih potpora.

Sredstva se dodjeljuju za 158 nositelja programa/projekata u okviru 10 programskih područja u ukupnom iznosu od 167.237,36 eura, i to za programe i projekte:

  • civilnih udruga iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanje kvalitete života starih osoba 9.291,00 eura,
  • vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine 5.309,00 eura,
  • civilnih udruga u organizaciji stambenih zajednica za mlade 6.636,00 eura,
  • socijalnih samoposluga civilnih udruga 13.272,00 eura,
  • civilnih udruga iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama 3.982,00 eura,
  • civilnih udruga – psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti 6.636,00 eura,
  • civilnih udruga iz područja socijalnu skrbi 26.545,00 eura,
  • braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata 53.089,00 eura,
  • civilnih udruga iz područja zdravlja i zaštite okoliša 19.908,00 eura te
  • iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda 23.890,00 eura.

Pročitajte još