Osječko – baranjska županija jedina u Hrvatskoj pomaže predfinanciranje EU projekata

zupanija1
zupanija1
Osiguranje vlastitih sredstava, odnosno predfinanciranje jedan je od važnih uvjeta u pripremi projekata financiranih iz EU fondova, a često je razlog odustajanja od kvalitetnih projekata. Osječko-baranjska županija je stoga pokrenula projekt „Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa” namijenjen ustanovama, udrugama i drugim neprofitnim pravnim osobama s područja Županije, a kojima su odobrena bespovratna sredstava u okviru strukturnih fondova EU, programa suradnje EU ili programa zajednice za projekte koji su od značaja za razvoj Županije. I po tomu je jedina županija u Hrvatskoj. 
– Ulaskom u Europsku uniju, svim subjektima u Hrvatskoj otvorili su se novi izvori financiranja namijenjeni razvojnim projektima iz svih sfera društvenog i teritorijalnog razvoja. Dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja su na raspolaganju Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura. Uz ove programe otvorile su se i mogućnosti sudjelovanja u projektima teritorijalne, odnosno prekogranične, suradnje kao i sudjelovanje u programima zajednice namijenjenim svim državama članicama. Logično, veliki broj subjekata i iz naše Županije usmjerio je svoje razvojne programe prema tim sredstvima, no problem nastaje u mnogim slučajevima zbog nemogućnosti osiguranja vlastitog predfinanciranja troškova projekta, pa se u njegovo rješavanje uključila Osječko-baranjska županija – kaže župan Ivan Anušić koji je na danas (29. kolovoza 2017. godine) održanom Kolegiju župana donio Pravilnik o subvencioniranju kamata na kredite iz ovog projekta te imenovao članove povjerenstva koji ocjenjuju značaj svih projekata, prate njegovu provedbu i namjensko trošenje sredstava. 
zupanija2

Projekt dodjele ove financijske potpore provodi se subvencioniranjem kamate od 2 postotna poena na odobreni kredit poslovne banke s kojom Županija zaključi ugovor o provođenju projekta, i to do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 10 milijuna kuna, a najduže do 31. prosinca 2023. godine. Sredstva za subvencioniranje kamata planirana su u županijskom proračunu za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Kreditna sredstva dodjeljivat će se putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje subvencije kamata, a otvoren je do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala (najkasnije do 31. prosinca 2023. godine). 
Uvjeti za odobravanje potpore su da je podnositelj neprofitna pravna osoba, projekt mora biti od značaja za županiju, realizirati se na području županije, namjera projekta treba biti u okviru prioriteta Županijske razvojne strategije, a podnositelju zahtjeva trebaju biti odobrena bespovratna sredstva. Povjerenstvo može zatražiti i dodatne dokaze vezane uz provedbu pojedinog projekta i namjensko korištenje sredstava. 
Osječko-baranjska županije ujedno omogućava da se projektu pridruže gradovi i općine te dodatno sufinanciraju projekte koji su od značaja za te njihov razvoj. 

Pročitajte još