Općini Donja Motičina darovana čestica u svrhu izgradnje Gospodarske zone Jugoistok

Dana 10. studenoga 2023. godine Općina Donja Motičina sklopila je s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ugovor o darovanju na temelju kojega je postala vlasnik katastarske čestice broj 1336 Topolinka, pašnjak, površine 71209 m², katastarska općina Donja Motičina. Navedenim ugovorom ispunjen je preduvjet za pokretanje postupka izgradnje Gospodarske zone Jugoistok u Donjoj Motičini.

Foto: arhiva

Pročitajte još