Održana svečana sjednica Skupštine Humanitarne udruge Dar dobrote

dar1
dar1
U subotu 1. srpnja s početkom u 16:30 sati u prostoru pastoralnog centra Emaus Humanitarna udruga Dar dobrote održala je šestu redovnu sjednicu Skupštine Humanitarne udruge Dar dobrote na kojoj su članovi zajedno sa svojim uvaženim gostima – predstavnicima udruga i organizacija s područja Grada Našica i okolice – obilježili treću godinu postojanja udruge i centralnog projekta, Socijalne samoposluge Našice.
dar2
Na početku sjednice Skupštine predsjednik udruge Robert Kresić pozdravio je okupljene te se osvrnuo na rad tijekom prethodne tri godine. Na ono od čega su krenuli i do čega su došli. Istaknuo je zadovoljstvo kupnjom teretnog automobila prije koji tjedan, što će udruzi uvelike olakšati rad, a posebno zbog činjenice da će udruga napokon moći pokrenuti projekt „Socijalna samoposluga na kotačima“ u sklopu kojeg će volonteri starima i nemoćnima sami dovoziti mjesečne pakete namirnica. Također je istaknuo zadovoljstvo činjenicom da je udruga u suradnji s Centrom za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice i Centrom za socijalnu skrb Našice uspjela povući sredstva iz EU fondova kroz projekt Volonterska platforma „STAV Našica“, a u sklopu kojeg će između ostalog biti osigurano i 50 paketa tijekom 10 mjeseci za korisnike Socijalne samoposluge Našice. Kresić je najavio za kraj kolovoza i četvrtu po redu manifestaciju „Mali grad velikog srca“, a najavio je i daljnje prijavljivanje projekata na natječaje. Kako je naglasio, ideja je puno, samo treba tehničkih i financijskih uvjeta da se one realiziraju.
dar3
Nakon toga, članica udruge Đurđica Pavlović prezentirala je detaljno rad udruge tijekom 2016. godine, a nakon toga Kresić je uručio zahvalnice svima onima koji su na poseban način i ustrajnošću pomogli radu Socijalne samoposluge Našice i pružili podršku Humanitarnoj udruzi Dar dobrote. Poslije službenog dijela uslijedio je skromni domjenak na kojem su se članovi i volonteri družili sa svojim gostima.

Da podsjetimo, Humanitarna udruga Dar dobrote osnovana je u proljeće 2014. godine nakon čega je dva mjeseca poslije pokrenuta prva Socijalna samoposluga u nekom malom gradu. Do danas, udruga skrbi o više od 200 socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Našica i okolice. Udruga je ostvarila suradnja s mnogim udrugama i organizacijama, a u rujnu prošlo godine je bila organizator prvog nacionalnog skupa socijalnih samoposluga nakon čega je kao rezultat suradnje na nacionalnoj razini osnovana i Hrvatska mreža socijalnih samoposluga. Udruga je aktivna u svim porama društvenih zbivanja našeg grada, a broji više od stotinu volontera. Trenutni cilj im je osigurati veći prostor za djelovanje, a samim time i širenje djelatnosti i usluga koje nude na području socijalne skrbi.

Pročitajte još