Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač

Danas je u Vatrogasnom domu u Podgoraču održana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač. Na sjednici se raspravljalo o 10 točaka dnevnog reda, od kojih je 8 točaka usvojeno jednoglasno, a 2 točke većinom glasova nazočnih vijećnika.

Dnevni red

Na dnevnom redu su bile točke Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknada članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač i drugim izabranim osobama, Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podgorač u 2022. godini, Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Podgorač i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini, Prijedlog Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje, grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2022.godinu, Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od Šumskog doprinosa u 2022. godini, Prijedlog Provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2022. godinu, Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine, Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2021. godinu, Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Pročitajte još