Dogovoreno sufinanciranje Grada Našica za sve roditelje djece vrtićke dobi

Gradonačelnik Krešimir Kašuba današnjom odlukom pomoći će budžetu svakog roditelja malenih vrtićanaca, jer od sada će mjesečni izdatak za vrtić biti 500 kn. Bez obzira na dob djeteta, kao i na činjenicu ide li dijete u gradski vrtić, Dječji vrtić „Zvončić” ili u privatni vrtić na području Našica.

Broj vrtićanaca povećao se za 8 %

U novu pedagošku godinu u sva četiri našička vrtića, Dječji vrtić „Zvončić” Našice, područni vrtić Jelisavac te dva privatna, upisalo se 19 djece više, što je za 8% više nego prethodne godine. Broj je to koji potiče na razmišljanje o još boljim uvjetima za najmlađe, pa je na sastanku gradonačelnika Krešimira Kašube, ravnateljice Snježane Kanđere te vlasnika privatnih vrtića Sanele Delić, vlasnice „Potočnice ” i Ivana Mihalja, vlasnika „Bubamare” dogovoreno sufinanciranje za sve roditelje djece vrtićke dobi. Do sada se u redovne programe gradskog vrtića, osim predškole, upisivalo 208, a u privatne ukupno 70 djece, dok će se preraspodjelom ove godine u cijelom gradu upisati 350 djece.

Gradonačenik Kešimir Kašuba istaknuo je kako se sva djeca ove godine mogu upisati i vrtić, kao i da za sve njih trebaju vrijediti isti uvjeti.

„Jedan dio problema, posljednjih godina, bio je nemogućnost upisa sve djece s područja Našica u vrtić, ali i to da nisu svi bili pod istim uvjetima. Smatram da su naši najmlađi najranjiviji, a mlade obitelji s djecom koje su na početku stvaranja svoje egzistencije moraju biti maksimalno privilegirane, odnosno subvencionirane. Iako su i do sada privatni vrtići bili subvencionirani, nova odluka uvelike pomaže svim roditeljima, jer su uvjeti sada izjednačeni. Oni će od sada plaćati trošak vrtića, nebitno privatni ili gradski vrtić, 500 kn po djetetu za cjelodnevni boravak, a 290 kn za poludnevni boravak. Mjera je to koju sam ja oduvijek htio provesti, a sad sam dobio i instrumente za to. U ovom mandatu krećemo s jednom novom pričom „svi pod istim uvjetima”.” – naglasio je gradonačelnik Kašuba i dodao kako je boljim uvjetima za malene doprinijela i obnova gradskog vrtića „Zvončić”, ali i novi vrtić u Jelisavcu.

Podsjetimo, do sada je Grad u privatnim vrtićima sufinancirao djecu iznad 3 godine u iznosu od 500 kn, a djecu jasličke dobi s po 1000 kn, što znači da je na roditeljima ipak ostajao velik teret, što će se novom odlukom promijeniti.

U planu izgradnja novog vrtića

Uz novu odliku o sufinanciranju, roditelje će obradovati i vijest o planu izgradnje novog područnog vrtića u Markovcu Našičkom.

„Ovom prilikom moram spomenuti i da je gotov projekt za još jedan područni vrtić u Markovcu Našičkom. Za financiranje njegove izgradnje aplicirati ćemo na europska sredstva, za koja očekujemo odobrenje i sukladno tome skoru izgradnju novog vrtića.” – dodao je gradonačelnik Krešimir Kašuba.

Pročitajte još