Proglašena prirodna nepogoda – suša – za područje Grada Našica

Župan Osječko – baranjske županije proglasio je 5. rujna 2022. godine stanje prirodne nepogode – suše na području cijele Osječko – baranjske županije nastale uslijed djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta, dugotrajnih izostanaka padalina i visokih temperatura koji su zabilježeni proteklih mjeseci na području županije što je izazvalo značajne štete. Prirodna nepogoda proglašena je za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

Obavještavaju se oštećenici – poljoprivredni proizvođači – koji su pretrpjeli štetu od prirodne nepogode na navedenoj imovini da svoju štetu mogu prijaviti Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Našica u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Rješenja o proglašenju prirodne nepogode. Prijave se podnose u Gradskoj upravi Grada Našica zaključno s 13. rujna 2022. godine u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav, II. kat, soba 52.

Oštećenici su uz prijavu dužni dostaviti presliku obrasca zahtjeva za izravna plaćanja s podacima o površinama i kulturama, koji sadrži OIB, žiro račun i matični broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). Svi prijavitelji moraju dostaviti točne i istinite podatke oštećene imovine.

Pročitajte još