Novi predsjednik Gradske udruge umirovljenika Našice Ivica Kozina

Gradska udruga umirovljenika Našice održala je izvanrednu izbornu skupštinu na kojoj je za predsjednika izabran Ivica Kozina, a za podpredsjednicu Magda Prošić. Iz zdravstvenih razloga dosadašnje vodstvo nije moglo nastaviti sa radom, pa se Udruga našla u nezavidnoj situaciji.

Na sastanku Upravnog odbora zato je donesena odluka da se aktivan rad Udruge nastavi, a sukladno tome održe i novi izbori za vodstvo. Osim sa problemom vodstva, udruga se suočava i sa problemom prostora u kojem su smješteni.

Najvažniji zadatak Udruge za ovu godinu bit će pronalaženje rješenja za novi prostor

Sukladno ugovoru, nakon gotovo 50 godina, moraju napustiti trenutnu lokaciju. Novoizabrani predsjednik Ivica Kozina naglasio je da će to biti najvažniji zadatak Udruge za ovu godinu, a što se tiče ostalih aktivnosti cilj mu je držati se plana rada donesenog na prošloj sjednici skupštine.

Sjednici skupštine nazočio je i gradonačelnik Krešimir Kašuba pohvalivši rad članova koji već desetljećima djeluju na području grada. Dao im je punu podršku u pronalaženju rješenja za novi prostor, a oni su mu zauzvrat predali sliku bivše predsjednice Vesne Lolić s motivom crkve sv. Martina u Martinu.

Pročitajte još