Našice – Fotografski natječaj za kreiranje novog suvenira Grada Našica

natjecaj6_4_1a

„Našice na novim fotografijama“

Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice povodom Dana grada Našica otvara natječaj za izbor fotografija koje će sudjelovati u stvaranju novog suvenira Grada Našica „Našice na novim fotografijama“

i to s motivima:

 • – dnevni i noćni prizori grada,
 • – vedute,
 • – poznate građevine grada Našica.

Prijave za natječaj moraju sadržavati:

 • – podatke o autoru (ime i prezime autora i kontakt: broj telefona ili mobitela, e-mail),
 • – naziv i lokacija fotografije

Fotografije dostaviti:

 • u formatu omjera 2:3,
 • duža stranica treba biti minimalno 2000 pix,
 • razlučivost 200 dpi,
 • veličina do 2 MB,
 • najviše 2 fotografije,
 • predati na CD-u ili stick-u na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 5, 31 500 Našice.

Natječaj traje od 06. travnja do 05. svibnja 2012.

Izabrane fotografije bit će izložene i predstavljene kao suvenir Grada Našica povodom obilježavanja Dana grada Našica o čemu ćete naknadno biti obaviješteni.

Pročitajte još