Našice – Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području grada Našica

pokojnici26_1_1a

Na temelju članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.), članka 16. i 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08.) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Našica („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 7/11.), gradonačelnik Grada Našica objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Našica.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Našica, što podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnica na grobljima na području Grada Našica. Rok trajanja koncesije je 6 godina od potpisivanja ugovora, broj koncesija koje se namjeravaju dati 2, a početna godišnja naknada za koncesiju iznosi 3.500,00 kuna.

Javno otvaranje ponuda bit će održano u prostorijama Gradske uprave Grada Našica, Pejačevićev trg 7., I. kat, soba broj 23., 24. veljače 2012. godine u 12,00 sati. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje dokaza o ovlasti.

DOKUMENTACIJA

Tekst obavijesti (PDF, 74,18KB)

Dokumentacija za nadmetanje (PDF, 131,96KB)

Pročitajte još