Regija -Javni natječaj za plovilo

brod23_3_1a

Ukoliko imate viška novaca ili vam je oduvijek bila želja imati svoj brodić ovo je za vs možda prava prilika. Policijska Uprava osječko – baranjska županije objavila je natječaj za prodaju plovilo sa početnom cijenom od 56 tisuća kuna. Ovdje su vam podaci o natječaju pa ukoliko ste zainteresirani za ovako nešto i naravno posjedujete novce za to probajte poslati svoju ponudu. Sretno.

{gallery}Slike_tekstovi/2012/3mjesec/23/v2{/gallery}

 

Na temelju Odluke Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske, klasa:
342-01/10-01/02, urbroj: 50441-10 od 19. listopada 2010., PU osječko baranjska objavljuje:

 

JAVNO NADMETANJE

za prikupljanje pisanih ponuda za ponovljenu prodaju rashodovanog plovila.

Predmet prodaje je rashodovano plovilo duljine 8,00 m, širine 2,90 m sa dva brodska dizel motora Volvo Penta TAMD 42 WJ marke Fenul 80, god. proizvodnje 1999, sa početnom cijenom od 56.000 kn

2.   Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na adresu MUP RH, PU Osječko baranjska, Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 Osijek, s naznakom “Ponuda za kupnju plovila – ne otvaraj”, najkasnije 15 dana od objave. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditeljima neotvorene.

3.  Obavijest o najpovoljnijoj ponudi ponuđačima će se priopćiti pisanim putem.

4.  Zainteresirani ponuđači obvezni su na ime jamčevine uplatiti 10% od početne cijene na žiro-račun Državnog proračuna broj: 1001005-1863000160, model 63, poziv na broj 9725-20116-21911, a dokaz o uplati priložiti uz ponudu.

Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu a ostalim se pnuditeljima vraća. Kupac nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od kupnje, odustane od sklapanja ugovora ili ne isplati cijenu u ugovorenom roku.

5. Rok za plaćanje cijene za kupljeno plovilo je 8 dana od dana primitka obavijesti o najpovoljnijoj ponudi.

6. Sve poreze i pristojbe za kupljeno snosi kupac.

7. Prodaja se odvija po načelu  “viđeno kupljeno”, bez mogućnosti za naknadne prigovore.

8. Plovilo se može razgledati u dvorištu PP B. Manastir, Kralja Tomislava 30, B. Manastir, radnim danom od 9 do 12 sati.

9. Prodavatelj zadržava pravo ne odabrati ni jednu ponudu, kao i pravo poništenja natječaja.

PU osječko-baranjska

Pročitajte još