Našice – Osnovna škola traži spremača

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Dore Pejačević  Našice, objavljuje
NATJEČAJ ZA
POPUNU RADNOG  MJESTA
S P R E M A Č A – određeno, puno radno vrijeme u matičnoj školi, zamjena
za vrijeme bolovanja, a do povratka radnice na rad
Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11).
Rok za podnošenje prijava je  osam dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima izbora kandidati će biti  obaviješteni sukladno Pravilniku o radu.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi ( presliku), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci
( izvornik), presliku domovnice i životopis.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju dužan je o tome  priložiti dokaz u  izvorniku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti na adresu:

spremac15_12_1a

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi („ Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) Osnovna škola Dore Pejačević  Našice, objavljuje 
NATJEČAJ ZAPOPUNU RADNOG  MJESTA
S P R E M A Č A – određeno, puno radno vrijeme u matičnoj školi, zamjena 
za vrijeme bolovanja, a do povratka radnice na rad
Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11).
Rok za podnošenje prijava je  osam dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima izbora kandidati će biti  obaviješteni sukladno Pravilniku o radu.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi ( presliku), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci ( izvornik), presliku domovnice i životopis. 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju dužan je o tome  priložiti dokaz u  izvorniku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Dore Pejačević, A.Cesarca 18, 31500 Našice

Pročitajte još