Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine

Danas je u Ministarstvu turizma i sporta održano javno savjetovanje gdje je predstavljen Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine. Nacrtom Strategije su definirana četiri strateška cilja koja su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu te uključuju cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam, turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu, konkurentan i inovativan turizam te otporan turizam.

Vizija ove Strategije je stvoriti održiv cjelogodišnji turizam poželjan za investicije, rad i život

„U Nacrtu smo stavili fokus na konkretne ciljeve poput odgovora na izazove prekomjernog turizma, razvojne potrebe turistički nerazvijenih područja, kvalitete smještajne strukture, očuvanje i valorizaciju resursa, zadovoljstvo turista i pružatelja usluga te uključenost lokalnog stanovništva. Pri tome je svaki strateški cilj povezan i s razvojnim potrebama te izvorima financiranja. U konačnici vizija ove Strategije je da poštujući prirodno i kulturno naslijeđe i jedinstveni identitet svih regija stvorimo održiv cjelogodišnji turizam poželjan za investicije, rad i život, koji doprinosi skladnom gospodarskom razvoju Hrvatske. Kako bi to ostvarili posebnu pozornost smo posvetili tome da Strategija bude usklađena s prioritetima ostalih resora u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine, kako Strategija ne bi bila lista želja i ideja, već su svi ciljevi postavljeni tako da njihovo ostvarenje bude uistinu moguće, ali i financijski potaknuto od strane Vlade. To između ostalog uključuje Nacionalni plan oporavka i otpornosti kroz koji će biti dostupno 1,25 milijarde kuna za privatni turistički sektor, 930 milijuna kuna za javnu turističku infrastrukturu te Višegodišnji financijski okvir.“ – istaknula ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Polazište za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, u kojoj je razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jedno od prioritetnih područja. Kao srednjoročni dokument u pripremi je i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, koji će detaljnije razraditi prioritetna područja kroz konkretne mjere.

Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine nalazi se na javnom savjetovanju (e-Savjetovanja) do 20. kolovoza te ga možete pronaći OVDJE.

Pročitajte još